Aktivitetskalender

Fagkonferanse for medlemmer 13. september 2018

Årets tema for fagkonferansen er "Pasientvennlige helsetjenester
- og betydningen av tilgjengelig sykepleierkompetanse"

 

Aktivitetsplan 2018

Her finner du plan for aktiviteter i regi av fylkeskontoret.