Forside

Siste nyheter fra Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU

 Denne rapporten viser samme hovedbilde som en tidligere rapport fra 2012 (Kårstein og Aamodt 2012) at det er store variasjoner mellom læresteder som tilbyr grunnutdanning i sykepleie med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

Pensjonsseier får honnør

Pensjonsgjennomslaget i Oslo kommune har fått mye oppmerksomhet. Her kan du se TV2s innslag i sin hovedsending om den viktige seieren for NSF og sykepleierne om opptjening av pensjon for merarbeid.

Viktig pensjonsgjennomslag

Etter flere års kamp vant sykepleierne i Oslo kommune og NSF fram med sitt krav om at deltidsansatte skal ha pensjon for det de jobber ekstra. – Viktig gjennomslag, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Vellykket migrasjonshelsekonferanse

NSF arrangerer vår første nasjonale konferanse om migrasjonshelse, med en lang rekke aktuelle tema.

NSF er bekymret for rammebetingelsene

NSF har gitt innspill til oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2018. NSF er bekymret for at spesialisthelsetjenesten ikke har økonomiske rammebetingelser til å møte økte og endrede behov.