Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Sykepleierprisen 2017. Foreslå en kollega?

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen 2017. Vi ønsker oss mang gode kandidater, og håper å finne noen vi kan gjøre litt ekstra stas på.

Tariffpolitikk - også ditt ansvar!

NSF er allerede i gang med å forberede tariffoppgjørene i 2018 og 2019. I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde medlemsmøter for å høre medlemmenes mening.

Sommerhilsen fra fylkeslederen.

Sommerhilsen til alle våre medlemmer, og en ekstra hilsen de nyutdannede som nå går rett ut i praksis som sykepleiere.

Seniorsamling på Beitostølen 12.-13.oktober 2017

Medlemmer 50 + inviteres også i år til opphold på Beitostølen i oktober. 

Stor oppsluttning om felles lederkonferanse på Hafjell

Hele 150 ledere og hovedtillitsvalgte hadde funnet veien til lederkonferansen på Hotel Meeting Point Hafjell 23. mai.  Dette var et fellesarrangement for NSF Oppland og NSF Hedmark.

Den internasjonale jordmordagen 5.mai.

Vi setter pris på de dyktige og viktige jordmødrene som hver dag gjør en fantastisk jobb for mødre og barn. Gratulerer med dagen!

HVEM TAR BALLEN?

Første gang publisert i OA web utgave 29.03.2017

Kommunene sliter med å få nok sykepleiere til eldreomsorgen - bedre bemanning og flere heltidsstillinger er folkets løsning!

Opplæringskonferanse ble arrangert 9. og 10.mars med 50 deltagere

Tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret var samlet til opplæringskonferanse på Gjøvik.

 

8. mars den internasjonale kvinnedagen: fra stemmerett for kvinner - til retten til heltid!

Første gang publisert i GD 6.mars 2017

Ved fylkesleder Ingunn Holtklimpen

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet - Myter og fakta om arbeidsmiljøet!

Scandic Ringsaker, Furnes: den 18. og 19. september 2017

Arrangører er: KS, Sykehuset Innlandet HF, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta,
Fellesorganisasjonen (FO), Utdanningsforbundet, Den norske legeforening og
Fagakademiet.

 

Holmenkollstafetten 2017

Norges største friidrettsarrangement.

Lørdag 13. mai, 2017

 

Fylkesstyret i Oppland besøkte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Fylkesstyret i Oppland har i dag besøkt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester på Haugtun, i Gjøvik kommune. Målfrid Målfrid Schiager, virksomhetsleder informerte om historikk, mål og satsingsområder for utviklingssenteret. Besøket var informativt, og ga fylkesstyret et godt innblikk i mye spennende fagutvikling og prosjekter som er i gang i kommuner og andre samarbeidsarenaer i Oppland.

NETTVERKSKONFERANSE FOR KOMMUNEHELSETJENESTEN

Haugtun Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland arrangerer årlig Nettverkskonferanse for Kommunehelsetjenesten.

Dato for konferansen i 2017 er satt til onsdag 15 og torsdag 16 mars.

Konferansen arrangeres på Honne Hotell og konferansesenter på Biri.

 

Lederkonferanse 23.mai på Hafjell

NSF Hedmark og Oppland arrangerer lederkonferanse for medlemmer 23.mai på Hafjell.

Tema på årets lederkonferanse er:

Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn, kompetanse, makt og myndighet

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter mellom NTNU i Gjøvik og samarbeidende praksissteder

NTNU, Institutt for helsevitenskap Gjøvik lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom universitetet og samarbeidende praksissteder.

Heltidserklæringen – en erklæring om å redusere deltid i kommunene.

Fylkesleders betrakninger rundt underlige stillingsbrøker.

Om sykepleieres arbeidstid Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Arbeidstiden er en viktig del av sykepleiernes arbeidsvilkår. Den enkeltes arbeidstidsordning har innvirkning på helse, styring av privatliv/fritid og den faglige kvaliteten i arbeidet.

Kr 16.461.975 i yrkesskadeerstatning

I fjor bisto Yrkesskadegruppa i NSF i 183 yrkesskadesaker, og sørget for i alt kr 16.461.975. i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

KOM OG HØR PÅ FRAMTIDAS SYKEPLEIERE!

Ansatte i kommunehelsetjenesten og i Sykehuset Innlandet ønskes spesielt velkommen når avgangsstudentene i  sykepleie 2017 presenterer sine Bachelor oppgaver ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik 01.06.17!

Arrangør:  Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

Gratis, og ingen påmelding.

Kandidater til stedfortredende foretakstillitsvalgt

Her kan du lese villighetserklæringer og nominasjonskomiteens innstilling.