Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Hver 4. sykepleiervakt dekkes av andre enn sykepleiere!

Norsk Sykepleierforbund Oppland har ved hjelp av tillitsvalgte i fylket gjennomført en kartlegging av status vedrørende planlagt og faktisk bemanning i pleie- og omsorgstjenestene i 15 av fylkets 26 kommuner. 

Sykepleierprisen 2017. Foreslå en kollega?

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen 2017. Vi ønsker oss mang gode kandidater, og håper å finne noen vi kan gjøre litt ekstra stas på.

Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltid!

På oppdrag av NSF overvåker Retriever utlyste stillinger hver måned.

Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltidsstillinger.  

Undersøkelsen omfatter alle utlyste stillinger fra og med februar til og med august 2017.

 

Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier

Tema for årets dialogkonferanse mellom Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler

175 nye medlemmer på 2 timer

Vi var med NSF student og rekrurterte nye medlemmer på NTNU Gjøvik

Norsk Sykepleierforbund Oppland har invitert politikere og brukerorganisasjoner til debattmøte.

Foran høstens stortingsvalg ønsker Norsk Sykepleierforbund Oppland å ta rede på hvordan de folkevalgte stiller seg til sykepleiermangel og arbeidstidsutvalgets forslag til økt styringsrett og mindre medbestemmelse.

Vi har invitert aktuelle stortingskandidater og brukerorganisasjoner til debattmøte.

Interesert i å lytte til debatten?

(Hvis det blir tid, vil det være mulig for publikum å stille spørsmål til panelet).

Tid og sted: 31.08.2017 Kl. 17.30- 20.00, i Eureka NTNU Gjøvik.

( Enkel servering fra 17.00) påmelding er påkrevd både for deltagere og publikum, følg linken her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3415847/12666

Tema er todelt: Sykepleiermangel og arbeidstidspørsmål.

Deltagere ellers vil være tillitsvalgte, faggruppeledere og fylkesstyret i NSF Oppland

 

Vi ønsker nye sykepleierstudenter ved NTNU Gjøvik velkommen og lykke til med studiet.

9 av 10 sykepleierstudenter velger å være medlem i NSF Student. Som studentmedlem får du gratis rådgivning, håndbok for sykepleierstudenter, tidsskriftet Sykepleien og Sykepleien forskning, innboforsikring og livsforsikringspakke, samt andre forsikringstilbud og mye annet.

NSF Student er Norges største studentorganisasjon med individuelt medlemskap, og er den eneste organisasjonen i landet som representerer sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger.

Her finner du mere om NSF student: https://www.nsf.no/nsf-student

Tariffpolitikk - også ditt ansvar!

NSF er allerede i gang med å forberede tariffoppgjørene i 2018 og 2019. I løpet av den nærmeste tiden vil tillitsvalgte holde medlemsmøter for å høre medlemmenes mening.