Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

KOM OG HØR PÅ FRAMTIDAS SYKEPLEIERE!

Ansatte i kommunehelsetjenesten og i Sykehuset Innlandet ønskes spesielt velkommen når avgangsstudentene i  sykepleie 2017 presenterer sine Bachelor oppgaver ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik 01.06.17!

Arrangør:  Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

Gratis, og ingen påmelding.

Opplæringskonferanse ble arrangert 9. og 10.mars med 50 deltagere

Tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret var samlet til opplæringskonferanse på Gjøvik.

 

8. mars den internasjonale kvinnedagen: fra stemmerett for kvinner - til retten til heltid!

Første gang publisert i GD 6.mars 2017

Ved fylkesleder Ingunn Holtklimpen

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet

Scandic Ringsaker, Furnes: den 18. og 19. september 2017

Arrangører er: KS, Sykehuset Innlandet HF, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta,
Fellesorganisasjonen (FO), Utdanningsforbundet, Den norske legeforening og
Fagakademiet.

Program og påmelding legges ut så snart det er klart.

Holmenkollstafetten 2017

Norges største friidrettsarrangement.

Lørdag 13. mai, 2017

 

Fylkesstyret i Oppland besøkte Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Fylkesstyret i Oppland har i dag besøkt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester på Haugtun, i Gjøvik kommune. Målfrid Målfrid Schiager, virksomhetsleder informerte om historikk, mål og satsingsområder for utviklingssenteret. Besøket var informativt, og ga fylkesstyret et godt innblikk i mye spennende fagutvikling og prosjekter som er i gang i kommuner og andre samarbeidsarenaer i Oppland.

NETTVERKSKONFERANSE FOR KOMMUNEHELSETJENESTEN

Haugtun Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland arrangerer årlig Nettverkskonferanse for Kommunehelsetjenesten.

Dato for konferansen i 2017 er satt til onsdag 15 og torsdag 16 mars.

Konferansen arrangeres på Honne Hotell og konferansesenter på Biri.

 

Lederkonferanse 23.mai på Hafjell

NSF Hedmark og Oppland arrangerer lederkonferanse for medlemmer 23.mai på Hafjell.

Tema på årets lederkonferanse er:

Rammevilkår for god ledelse – kontrollspenn, kompetanse, makt og myndighet

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter mellom NTNU i Gjøvik og samarbeidende praksissteder

NTNU, Institutt for helsevitenskap Gjøvik lyser ut midler til samarbeidsprosjekter mellom universitetet og samarbeidende praksissteder.

Kandidater til stedfortredende foretakstillitsvalgt

Her kan du lese villighetserklæringer og nominasjonskomiteens innstilling.

Til ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene

 

Vedlagt ligger invitasjon og program for 2 relevante læringsnettverk for helse- og omsorgstjenesten

Slagrammet? Gratis kurs for sykepleiere

Hvordan etablere et tilbud til slagrammede og deres pårørende slik at de kan mestre hverdagen bedre?

Student og snart ut i jobb?

NSF Oppland inviterer deg til en ettermiddag fylt med viktig informasjon om rettigheter og plikter for deg som er ny i arbeidslivet.

Valg av tillitsvalgte

Innen 1. mars 2017 skal det etter vedtektene velges tillitsvalgte. ENGASJER DEG.