Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Åpningstider på fylkeskontoret sommeren 2018

Fylkeskontorene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold har felles vaktordning for sommerferien 2018.

Ta kontakt på tlf 994 02409, og du settes over til betjent kontor.

 

 

12. mai - den internasjonale sykepleierdagen.

Internasjonal sykepleierdag

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Datoen ble valgt fordi det var Florence Nightingales fødselsdag. Norsk Sykepleierforbund markerer dagen med ulike aktiviteter og gratulasjoner. Den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN (The International Council of Nurses) markerer dagen internasjonalt med International Nurses Day.

Nominasjonskomite er valgt

På hovedtillitsvalgtssamlingen 20. april ble det gjennomført valg av ny nominasjonskomite.

Det finnes kun et svar, med to streker under- lys ut hele stillinger!

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene. Oversikten viser at det fortsatt er mye deltid.

Av 461 utlyste stillinger i kommuner i Oppland i perioden er 43 % heltid, og 53 % deltid.

I Sykehuset Innlandet HF er det 407 utlyste stillinger, av dette er 27 % heltid, og 71 % deltid. 

GD i dag: Selvfølgeligheter kan ikke gjentas ofte nok – kvinner må ha rett til heltidsarbeid!

OA i dag: Kvinners rett til heltidsarbeid!

 

 

 

Lederkonferanse - mydighet til å lede!

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.

 

NSF Oppland deltok på yrkes- og utdanningsmesse på Hadeland.

Hadeland arrangerer årlig yrkes- og utdanningsmess i Jevnakerhallen for 10.-klassingene fra Jevnaker, Harestua, Brandbu, Bjoneroa, Gran og Lunner. Rundt rundt 400 elever besøker messa.

 

 

Sykepleierprisen 2018. Foreslå en kollega?

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen 2018. Vi ønsker oss mange gode kandidater, og håper å finne noen vi kan gjøre litt ekstra stas på.

Om sykepleieres arbeidstid Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Arbeidstiden er en viktig del av sykepleiernes arbeidsvilkår. Den enkeltes arbeidstidsordning har innvirkning på helse, styring av privatliv/fritid og den faglige kvaliteten i arbeidet.

Kr 16.461.975 i yrkesskadeerstatning

I fjor bisto Yrkesskadegruppa i NSF i 183 yrkesskadesaker, og sørget for i alt kr 16.461.975. i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

HVEM TAR BALLEN?

Første gang publisert i OA web utgave 29.03.2017

Kommunene sliter med å få nok sykepleiere til eldreomsorgen - bedre bemanning og flere heltidsstillinger er folkets løsning!

KOM OG HØR PÅ FRAMTIDAS SYKEPLEIERE!

Ansatte i kommunehelsetjenesten og i Sykehuset Innlandet ønskes spesielt velkommen når avgangsstudentene i  sykepleie 2017 presenterer sine Bachelor oppgaver ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik 01.06.17!

Arrangør:  Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

Gratis, og ingen påmelding.

Opplæringskonferanse ble arrangert 9. og 10.mars med 50 deltagere

Tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret var samlet til opplæringskonferanse på Gjøvik.