Oppland

Åpningstid:
08.00-15.00

I sommerferien samarbeider fylkeskontoret i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Sentralbordet  (994 02409 ) setter over til det kontoret som er betjent.

Epost: oppland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Bjørnsonsgate 5, 2821 Gjøvik

Siste nyheter fra Oppland

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ

NSF Hedmark og Oppland inviterer til lederkonferanse 13.juni

Foredragsholdere er:

  • Solveig Paula Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF
  • Solveig Osborg Ose, SINTEF
  • Ragnhild Jakobsson, sykepleier og politiker
  • Camilla Stalsberg, fag og helsepolitisk avd. i  NSF
  • Saera Khan, tidligere politiker, nå kundedirektør i Ipsos

Diskriminering av gravide

I Oppland har det nå i vår vært tre saker til behandling hos Likestillings og diskrimineringsombudet.