Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Årets leder Kristin Haugen ved NTNU

Prisen for beste sykepleieleder 2017 ble i dag gitt til Kristin Haugen NTNU. Den ble overrekt av nestleder i Norsk Sykepleierforbund Oppland, Marianne Nielsen.

 

Det finnes kun et svar, med to streker under- lys ut hele stillinger!

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene. Oversikten viser at det fortsatt er mye deltid.

Av 461 utlyste stillinger i kommuner i Oppland i perioden er 43 % heltid, og 53 % deltid.

I Sykehuset Innlandet HF er det 407 utlyste stillinger, av dette er 27 % heltid, og 71 % deltid. 

GD i dag: Selvfølgeligheter kan ikke gjentas ofte nok – kvinner må ha rett til heltidsarbeid!

OA i dag: Kvinners rett til heltidsarbeid!

 

 

 

Foreslå kandidater til fylkets nominasjonskomitè

NSF Oppland ber medlemmer foreslå kandidater til nominasjonskomiteen som skal forberede valg på fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte i 2019

(Valg av delegater til landsmøte skjer på fylkesmøte som skal avholdes innen mars 2019).

Lederkonferanse - mydighet til å lede!

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.

 

NSF Oppland deltok på yrkes- og utdanningsmesse på Hadeland.

Hadeland arrangerer årlig yrkes- og utdanningsmess i Jevnakerhallen for 10.-klassingene fra Jevnaker, Harestua, Brandbu, Bjoneroa, Gran og Lunner. Rundt rundt 400 elever besøker messa.

 

 

HVEM TAR BALLEN?

Første gang publisert i OA web utgave 29.03.2017

Kommunene sliter med å få nok sykepleiere til eldreomsorgen - bedre bemanning og flere heltidsstillinger er folkets løsning!

KOM OG HØR PÅ FRAMTIDAS SYKEPLEIERE!

Ansatte i kommunehelsetjenesten og i Sykehuset Innlandet ønskes spesielt velkommen når avgangsstudentene i  sykepleie 2017 presenterer sine Bachelor oppgaver ved Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik 01.06.17!

Arrangør:  Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

Gratis, og ingen påmelding.

Opplæringskonferanse ble arrangert 9. og 10.mars med 50 deltagere

Tillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og fylkesstyret var samlet til opplæringskonferanse på Gjøvik.

 

8. mars den internasjonale kvinnedagen: fra stemmerett for kvinner - til retten til heltid!

Første gang publisert i GD 6.mars 2017

Ved fylkesleder Ingunn Holtklimpen

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet - Myter og fakta om arbeidsmiljøet!

Scandic Ringsaker, Furnes: den 18. og 19. september 2017

Arrangører er: KS, Sykehuset Innlandet HF, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta,
Fellesorganisasjonen (FO), Utdanningsforbundet, Den norske legeforening og
Fagakademiet.