Oppland

 Søstrene i Gjøvik på hytta "Pust ut".

 

Siste nyheter fra Oppland

Årets leder Kristin Haugen ved NTNU

Prisen for beste sykepleieleder 2017 ble i dag gitt til Kristin Haugen NTNU. Den ble overrekt av nestleder i Norsk Sykepleierforbund Oppland, Marianne Nielsen.

 

Det finnes kun et svar, med to streker under- lys ut hele stillinger!

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene. Oversikten viser at det fortsatt er mye deltid.

Av 461 utlyste stillinger i kommuner i Oppland i perioden er 43 % heltid, og 53 % deltid.

I Sykehuset Innlandet HF er det 407 utlyste stillinger, av dette er 27 % heltid, og 71 % deltid. 

GD i dag: Selvfølgeligheter kan ikke gjentas ofte nok – kvinner må ha rett til heltidsarbeid!

OA i dag: Kvinners rett til heltidsarbeid!

 

 

 

Foreslå kandidater til fylkets nominasjonskomitè

NSF Oppland ber medlemmer foreslå kandidater til nominasjonskomiteen som skal forberede valg på fylkesleddets delegater til NSFs landsmøte i 2019

(Valg av delegater til landsmøte skjer på fylkesmøte som skal avholdes innen mars 2019).

Lederkonferanse - mydighet til å lede!

NSF Hedmark og Oppland inviterer ledermedlemmer, hovedtillitsvalgte og lokale faggruppeledere til Lederkonferanse – myndighet til å lede!

-hvordan sikre virkningsfulle og trygge sykepleiertjeneste av høy kvalitet.

 

NSF Oppland deltok på yrkes- og utdanningsmesse på Hadeland.

Hadeland arrangerer årlig yrkes- og utdanningsmess i Jevnakerhallen for 10.-klassingene fra Jevnaker, Harestua, Brandbu, Bjoneroa, Gran og Lunner. Rundt rundt 400 elever besøker messa.

 

 

Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier

Tema for årets dialogkonferanse mellom Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler

Hver 4. sykepleiervakt dekkes av andre enn sykepleiere!

Norsk Sykepleierforbund Oppland har ved hjelp av tillitsvalgte i fylket gjennomført en kartlegging av status vedrørende planlagt og faktisk bemanning i pleie- og omsorgstjenestene i 15 av fylkets 26 kommuner. 

Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltid!

På oppdrag av NSF overvåker Retriever utlyste stillinger hver måned.

Bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger er heltidsstillinger.  

Undersøkelsen omfatter alle utlyste stillinger fra og med februar til og med august 2017.

 

175 nye medlemmer på 2 timer

Vi var med NSF student og rekrurterte nye medlemmer på NTNU Gjøvik

Norsk Sykepleierforbund Oppland har invitert politikere og brukerorganisasjoner til debattmøte.

Foran høstens stortingsvalg ønsker Norsk Sykepleierforbund Oppland å ta rede på hvordan de folkevalgte stiller seg til sykepleiermangel og arbeidstidsutvalgets forslag til økt styringsrett og mindre medbestemmelse.

Vi har invitert aktuelle stortingskandidater og brukerorganisasjoner til debattmøte.

Interesert i å lytte til debatten?

(Hvis det blir tid, vil det være mulig for publikum å stille spørsmål til panelet).

Tid og sted: 31.08.2017 Kl. 17.30- 20.00, i Eureka NTNU Gjøvik.

( Enkel servering fra 17.00) påmelding er påkrevd både for deltagere og publikum, følg linken her: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3415847/12666

Tema er todelt: Sykepleiermangel og arbeidstidspørsmål.

Deltagere ellers vil være tillitsvalgte, faggruppeledere og fylkesstyret i NSF Oppland