Ledelse

LEDERPRISEN 2020 TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

God ledelse er en forutsetning for gode tjenestetilbud. En helsetjeneste i kontinuerlig endring krever sin leder på alle nivåer! God ledelse bidrar også til et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

Lederprisen 2019 gikk til Torhild Kjellman

Fylkesleder delte ut prisen den 24.01. på Fagernesseminaret. Torhild Kjellman er avdelingssykepleier i Nord-Aurdal kommune, virksomhet Omsorg og rehabilitering, avdeling hjemmetjenester.

Årets leder Kristin Haugen ved NTNU

Prisen for beste sykepleieleder 2017 ble i dag gitt til Kristin Haugen NTNU. Den ble overrekt av nestleder i Norsk Sykepleierforbund Oppland, Marianne Nielsen.