Lokale faggrupper

NSFs fggruppe forum for kreftsykepleie inviterer til fagmøte og årsmøte

Torsdag 18. februar 2016

SI Hamar, Psykrommet

m/ video-overføring til Tynset og Valdres

Fagruppa for geriatri og demens Inviterer til kurs 24.-25. februar på Fagernes.

 

TEMA: PASIENT- /BRUKERMEDVIRKNING – UTFORDRINGER

OG MULIGHETER I DEN PRAKTISKE HVERDAGEN

Oversikt over ledere i lokale faggrupper

- finner du på nsf.no/ faggrupper/ den enkelte faggruppe/ lokalgruppe