Medlemsinfo

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ

Lederkonferansen ble avholdt 13.juni.
Foredraget til Solveig Osborg Ose, forsker ved SINTEF med tittel HMS i offentlig sektor er lagt ut i sin helhet og er nyttig lesning. 

Ansettelse og oppsigelse

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?