Medlemsinfo

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ

NSF Hedmark og Oppland inviterer til lederkonferanse 13.juni

Foredragsholdere er:

  • Solveig Paula Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF
  • Solveig Osborg Ose, SINTEF
  • Ragnhild Jakobsson, sykepleier og politiker
  • Bjørn Lydersen, fag og helsepolitisk avd. i  NSF
  • Saera Khan, tidligere politiker, nå kundedirketør i Ipsos

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere.

KS Hedmark og Oppland hadde sin årlige strategisamling 7.og 8.februar. Et spørsmål de stilte seg var: hvordan kan vi sikre at kommuner og fylkeskommuner i årene framover har den nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til innbyggerne? Og hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? Vi mener svaret er opplagt, sykepleierne må prioriteres!

KS har utarbeidet et debatthefte i forbindelse med regionvise strategisamlinger.

Ansettelse og oppsigelse

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?

Sykepleierprisen 2017 ble utdelt på Sørbyen omsorgssenter i Gjøvik 14.mai 2018.

Sykepleierprisen skal fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunn. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og stimulere til et godt og inspirerende undervisningsmiljø for sykepleiestudenter. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste og bidra til å verne om verdier som ivaretar mennesker med sykdom og skade.

12. mai - den internasjonale sykepleierdagen.

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Datoen ble valgt fordi det var Florence Nightingales fødselsdag. Norsk Sykepleierforbund markerer dagen med ulike aktiviteter og gratulasjoner. Den internasjonale sykepleierorganisasjonen ICN (The International Council of Nurses) markerer dagen internasjonalt med International Nurses Day.

Informasjon om organisasjonsutviklingsprosessen i NSF

Myndighetenes regionreform vil 1. januar i 2020 redusere antall fylker til 11. Det får konsekvenser for NSF og gir oss en mulighet til å tenke på hvordan vi organiserer oss for å møte fremtiden på en best mulig måte.