Medlemsinfo

Årsplan for NSF Oppland 2020

Planen gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som angår tillitsvalgte, fylkesstyret og medlemmer i NSF Oppland. Fra 1. april 2020 gjelder planen hele NSF Innlandet

Julehilsen fra fylkesleder

Kjære medlemmer!

Som dere sikkert har fulgt med på har landsmøte vedtatt at fylkesleddene i NSF fortsatt skal organiseres etter fylkesgrensene. NSF Hedmark og NSF Oppland blir derfor fra 1.april 2020 til NSF Innlandet.

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø

Lederkonferansen ble avholdt 13.juni.
Foredraget til Solveig Osborg Ose, forsker ved SINTEF med tittel HMS i offentlig sektor er lagt ut i sin helhet og er nyttig lesning. 

Ansettelse og oppsigelse

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?