Medlemsinfo

Medlemstilbud på Radisson BLU Resort Beitostølen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSF-tilbud helgen 20.-22.september

Seniorkonferanse på Beitostølen 19. og 20. september 2019

NSF Oppland inviterer yrkesaktive medlemmer født i 1962 eller tidligere, til to dager på Beitostølen med påfyll og hyggelig samvær.

 

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet

Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet 23.-24.09.19 arrangeres ved Scandic Ringsaker, Furnes. Årets konferanse er det tjueførste i rekken. Konferansen blir arrangert av arbeidsgiverorganisasjonen KS, Sykehuset Innlandet HF, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), flere store arbeidstakerorganisasjoner og kompetanseorganisasjonen Fagakademiet. Det er forøvrig første gang KLP er med som medarrangør.

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ

Lederkonferansen ble avholdt 13.juni.
Foredraget til Solveig Osborg Ose, forsker ved SINTEF med tittel HMS i offentlig sektor er lagt ut i sin helhet og er nyttig lesning. 

Ansettelse og oppsigelse

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?