Medlemsinfo

Lederkonferanse for Oppland og Hedmark 2019

KOMPETENTE SYKEPLEIELEDERE OG STERKE FAGMILJØ

NSF Hedmark og Oppland inviterer til lederkonferanse 13.juni

Foredragsholdere er:

  • Solveig Paula Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF
  • Solveig Osborg Ose, SINTEF
  • Ragnhild Jakobsson, sykepleier og politiker
  • Camilla Stalsberg, fag og helsepolitisk avd. i  NSF
  • Saera Khan, tidligere politiker, nå kundedirektør i Ipsos

Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet

Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet 23.-24.09.19 arrangeres ved Scandic Ringsaker, Furnes. Årets konferanse er det tjueførste i rekken. Konferansen blir arrangert av arbeidsgiverorganisasjonen KS, Sykehuset Innlandet HF, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), flere store arbeidstakerorganisasjoner og kompetanseorganisasjonen Fagakademiet. Det er forøvrig første gang KLP er med som medarrangør.

Foreslå en kollega til sykepleierprisen 2019

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen. Vi ønsker oss mange gode kandidater, og håper å kunne gjøre litt ekstra stas på en av dem.

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere.

KS Hedmark og Oppland hadde sin årlige strategisamling 7.og 8.februar. Et spørsmål de stilte seg var: hvordan kan vi sikre at kommuner og fylkeskommuner i årene framover har den nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til innbyggerne? Og hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? Vi mener svaret er opplagt, sykepleierne må prioriteres!

KS har utarbeidet et debatthefte i forbindelse med regionvise strategisamlinger.

Ansettelse og oppsigelse

Budsjettprosesser og omstillinger kan påvirke våre medlemmers arbeidsforhold. Hva er nyttig å vite om ansettelse og oppsigelse, herunder vikariater:  hva er regulert av loven, og hva er regulert av overenskomst/hovedtariffavtale?