Sykepleier-lederpris

Sykepleierprisen 2017 ble utdelt på Sørbyen omsorgssenter i Gjøvik 14.mai 2018.

Sykepleierprisen skal fremme en sykepleietjeneste i Florence Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunn. Den skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis og stimulere til et godt og inspirerende undervisningsmiljø for sykepleiestudenter. Den skal fremme anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste og bidra til å verne om verdier som ivaretar mennesker med sykdom og skade.

Sykepleierprisen 2018. Foreslå en kollega?

Nå har du mulighet til å foreslå en kollega til sykepleierprisen 2018. Vi ønsker oss mange gode kandidater, og håper å finne noen vi kan gjøre litt ekstra stas på.

Årets leder Kristin Haugen ved NTNU

Prisen for beste sykepleieleder 2017 ble i dag gitt til Kristin Haugen NTNU. Den ble overrekt av nestleder i Norsk Sykepleierforbund Oppland, Marianne Nielsen.

 

LEDERPRISEN 2018 TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

Årets lederkonferanse på Hafjell i mai hadde fokus på rammevilkår for å utøve god ledelse.

God ledelse er en forutsetning for gode tjenestetilbud. En helsetjeneste i kontinuerlig endring krever sin leder på alle nivåer! God ledelse bidrar også til et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

LEDERPRISEN 2017 TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

Framoverlent ledelse – var overskriften på NSFs nasjonale lederkonferanse i høst. Vi er sikre på at blant våre omlag 250 ledermedlemmer ,har vi flere sykepleieledere som er både framoverlente og kompetente ledere. Send oss forslag på sykepleieledere som fortjener en pris. Vedkommende må være NSF medlem, og fylle noen av kriteriene som er satt (se vedlegg)