Sykepleier-lederpris

LEDERPRISEN 2018 TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

Årets lederkonferanse på Hafjell i mai hadde fokus på rammevilkår for å utøve god ledelse.

God ledelse er en forutsetning for gode tjenestetilbud. En helsetjeneste i kontinuerlig endring krever sin leder på alle nivåer! God ledelse bidrar også til et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

LEDERPRISEN 2017 TIL FREMME AV SYKEPLEIEKVALITET

Framoverlent ledelse – var overskriften på NSFs nasjonale lederkonferanse i høst. Vi er sikre på at blant våre omlag 250 ledermedlemmer ,har vi flere sykepleieledere som er både framoverlente og kompetente ledere. Send oss forslag på sykepleieledere som fortjener en pris. Vedkommende må være NSF medlem, og fylle noen av kriteriene som er satt (se vedlegg)