Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i Oppland

Link til dokument med kontaktinfo: Oversikt hovedtillitsvalgte

Fagkurs for tillitsvalgte

 Kriterier for tildeling av midler til fagkurs, vedtatt av forbundsstyre sak 29/2016: