Fylkesstyret

Fredagshilsen fra fylkeslederen - uke 35

Jeg må nesten starte denne fredagshilsenen med å gratulere NHO. Jeg er så glad for at de omsider har innsett at de ikke kunne fortsette å tilby sykepleierne et lønnsnivå langt under det andre sykepleiere tjener. 

Fylkesstyremøte 11. april 2019

Dette er siste fylkesstyremøte før fristen for å sende inn saker til Landsmøte 2019 går ut. I tillegg til saker vi har diskutert i fylkesstyret har vi også fått inn saker fra medlemmer som vi skal vurdere. Møtet avholdes i Tollbugata 22, 2. etasje. Vi begynner kl. 08.30 og alle medlemmer som ønsker det er velkomne som observatører.

Fylkesstyremøte 26. februar 2019

Dette fylkesstyremøtet avholdes i Asker. Landsmøtet som avholdes i november er nå satt opp som fast sak på alle fylkesstyremøtene fremover. Andre viktige saker på dette møtet er 8. mars, planer for 1.mai og presentasjon av rapporten "Rekruttering til forskning".

Fylkesstyremøte 16. januar 2019

På dette fylkesstyremøte ser vi på fylkenes høringssvar vedr. OU-prosessen. Vi går også gjennom lønnsopplysningskampanjen vi har hatt i forhold til NHO medlemmer. Vi skal begynne å diskutere mulige landsmøtesaker.