En uventet feil oppstod : ORA-00936: missing expression(ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 1874 ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 4713 )

Kontakt systemansvarlig

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Utlysning: Solidaritetssykepleiere - høsten 2019 og våren 2020

Nå kan du søke om å få reise som solidaritetssykepleier for Norsk Sykepleierforbund (NSF) høsten 2019 og/eller våren 2020. Søknadsfrist: 1. april.

Rikslønnsnemnda behandler 20. mars

Behandlingen av konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i Rikslønnsnemnda som skulle startet torsdag 7. mars ble utsatt. Nå er ny dato klar: 20. mars.

Endelig økning i heltidsstillinger

- Kampen for heltid er en viktig kvinne- og likestillingskamp. Kvinner jobber oftere deltid enn menn noe som fører til at kvinner taper pensjonskampen og kan komme i en økonomisk skjev stilling i samlivet. Derfor er kampen for heltid en viktig kvinnekamp, og en av de viktigste sakene for fagbevegelsen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSFs innspill til statsbudsjettet 2020

– Det må utdannes flere spesialsykepleiere, og de må sikres full lønn under masterutdanningen, sa forbundsleder Eli Gunhild By da hun gav innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om statsbudsjettet for 2020.

Man må ha de ansatte med på laget

Norsk Sykepleierforbund deltok i dag på åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité om Oslo universitetssykehus.