Fylkesstyret

Fylkesstyre 2015-2019

På fylkesstyremøtet i NSF Oslo 22.-23. mars, ble følgende fylkesstyre valgt:

Fylkesstyremøte 3. mars 2014 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Fylkesstyret i Oslo avholeder møte 3. mars 2014.

Referat fra fylkesstyremøte 16. januar 2014

Fylkesstyret i Oslo avholdt møte 16. januar og referatet er vedlagt denne saken.

Fylkesstyremøte 16. januar 2014

Fylkesstyret i NSF Oslo avholder møte 16. januar 2014.

Referat fra fylkesstyremøte 18.11.13

Vedlagt referat fra siste møte.

Fylkesstyremøte 18.11.13

Fylkesstyret i Oslo avholder møte 18.11.13 kl. 09.00 - 16.00 i Tollbugt. 22, 2. etg.