En uventet feil oppstod : ORA-00936: missing expression(ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 1874 ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 4713 )

Kontakt systemansvarlig

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

- Dette er dramatisk

Forbundsleder Eli Gunhild By la ikke skjul på at den varslete lockouten i streiken mot NHO Service og Handel er en sjokkerende utvikling.

Parat ber NHO trekke varsel om lock out

Norsk Sykepleierforbund er i en lovlig arbeidskonflikt med NHO Service etter ikke å ha kommet til enighet med årets tariffoppgjør. Torsdag sendte NHO varsel om lock-out. Parats landsmøte går i rette med NHO, og ber arbeidsgiverorganisasjonen trekke varselet om lock-out.

NHO kan ikke drive helsetjenester

–  I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam, gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Resultatlikhet er ikke en del av den norske modellen

NHO villeder sine medlemmer og befolkningen når de i VG argumenterer for lockout.

– NHO ber om regjeringens hjelp til å holde sykepleierlønna nede

Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på at NHO Service og Handel nå truer med lockout mot sykepleierne ved sine bedrifter. – Det er svært alvorlig hvis et slikt maktmiddel tas i bruk for å stoppe en rettferdig lønnskamp for de lavest lønnede sykepleierne i bransjen. Dette er en fallitterklæring fra NHO, sier forbundsleder Eli Gunhild By.