En uventet feil oppstod : ORA-00936: missing expression(ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 1874 ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 4713 )

Kontakt systemansvarlig

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Brudd i Unicare-forhandlinger

Det ble i dag gjennomført avsluttende sentrale forhandlinger av overenskomst ved Unicare Rehabilitering mellom Spekter og Unio. Det ble ikke enighet i forhandlinger og saken går da videre til mekling.

Vaksine: langt mer enn et stikk

Folkehelseinstituttet anbefaler at det etableres et vaksinasjonsprogram for voksne. NSF har fått gehør for flere av sine innspill til programmet.

Klar melding fra politikerne etter lockouten

– Partene har ansvar for å rigge konfliktene sine så man ikke trenger å gripe inn fra myndighetenes side. Det var den klare meldingen fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under Unios partilederdebatt.

Vikarer for over en milliard kroner

- En milliard kroner er mye penger. Kommunenes utgifter til innleie av vikarer fra bemanningsbyråer har økt med 21 prosent fra 2016 til 2017. Dette er kortsiktige og dårlige løsninger. Kommunene bør i stedet ansette flere sykepleiere i hele faste stillinger, sier leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By.

NSF på plass ved fagbevegelsens verdenskongress

«Building Workers’ Power: Change the Rules». Det er mottoet for den internasjonale fagbevegelsens verdenskongress i København. Blant de 1.200 fagforeningsrepresentantene som samles er også Eli Gunhild By og Solveig Kopperstad Bratseth fra Norsk Sykepleierforbund.