En uventet feil oppstod : ORA-00936: missing expression(ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 1874 ORA-06512: at "IKB.IKB_CONTENT_VIEWER", line 4713 )

Kontakt systemansvarlig

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Husk søknadsfristen

15. april er en viktig dato for deg som vurderer sykepleierstudiet. Som sykepleier får du jobbe med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Nytt heltidsbarometer fra Norsk Sykepleierforbund - intensiverer kampen for heltid

Det lyses nå ut flere heltidsstillinger enn tidligere, men det er store geografiske forskjeller. Nå lanseres et heltidsbarometer som viser utviklingen de siste to årene for alle norske kommuner og sykehus.

Kondolanser til ofrene i Christchurch

Norsk Sykepleierforbund sender sine kondolanser til ofrene for terroren i Christchurch på New Zealand der 49 personer så langt er meldt omkommet i angrepet på to moskeer.

Ny podcast: Må du inn i skapet igjen når du flytter på sykehjem?

Likeverdige helsetjenester også for skeive er temaet i ny podcast fra Rådet for sykepleieetikk, laget av Terje Årsvoll Olsen i samtale med Nanna Klingenberg i Rosa kompetanse.

Arbeidstilsynet: Store utfordringer i ambulansetjenesten

"Det er et presserende behov for at arbeidsgivere i helsevesenet forstår og tar konsekvensene av at forsvarlig pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø må gå hånd i hånd", skriver Arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 105 tilsyn med ambulansetjenester landet rundt.