Team NSF

TEAM NSF

NSF Oslo oppfordrer med dette alle treningsglade medlemmer til å engasjere seg i Team NSF og bidra til en tydelig, modig, og stolt profilering av medlemmene.

Ønsker du å delta på et idrettsarrangement i form av et mosjonsløp, skirenn eller sykkelritt? Kan du få dekket inntil 850kr, Max 3 arrangementer i året. Forutsatt at du fyller kriteriene i statuttene som er vedtatt for TEAM NSF....

Ny leder i Team NSF Oslo

Karla Robles Larsen er leder i Team NSF. Karla er sykepleier og tillitsvalgt. Hun er koordinator for Gode pasientforløp på Senter for fagutvikling og forskning- utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo kommune.

TEAM Norsk Sykepleierforbund

På fylkesmøte den 23.03.11 var jeg så heldig å få presentere prosjektet TEAM Norsk Sykepleierforbund som hadde oppstart januar 2011. Jeg er veldig stolt av å kunne meddele at Norsk sykepleierforbund har fått sitt eget idrettslag for medlemmene, primært i Oslo.