Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Fylkesstyre NSF Viken 2020-2023

Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Vikens fylkesstyre? Fristen begynner å nærme seg – frist for forslag og innsending av villighetserklæring er 25. februar 2020.

Ønsker du å stille til valg må du derfor få noen til å foreslå deg.

Sykepleiermangelen koster kommune-Norge milliarder

1.2 milliarder kroner har kommune-Norge brukt på innleie fra vikarbyrå i 2018. Mest penger er brukt på innleie av sykepleiere. Sykepleiermangelen koster.

Ferieavvikling i NSF Østfold

NSF Østfolds fylkeskontor er ubemannet fra 15 til 26. juli. Da svarer gode kollegaer i NSF Oppland på henvendelser fra Østfold. Telefonnummeret er det samme; 99402409. Mandag 29. juli er vi igjen på plass.

Mangler sykepleiere – bruker ufaglærte

I en av fem sykepleiervakter mangler det sykepleiere. Samtidig brukes det dobbelt så mange ufaglærte som planlagt i en helsetjeneste som får stadig flere og mer alvorlig syke pasienter.  Det viser årets kartlegging av planlagt og faktisk bemanning i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste.

Konferanse for Østfolds hovedtillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Østfolds hovedtillitsvalgte var samlet på konferanse for hovedtillitsvalgte 12.-13. juni på Støtvig Hotel.

 

 

Prosjekt Legevaktbil i Indre Østfold – suksess med usikker fremtid

Sparte sykehusinnleggelser. Sparte ambulanseturer. Og pasienter ferdigbehandlet på stedet. Det er noe av erfaringene etter 109 dagers prøveprosjekt med legevaktbil i Indre Østfold. En suksesshistorie som kan bidra til å gi befolkningen bedre helsetjenester uten behov for sykehusinnleggelser og redusere presset på akuttmottaket på sykehuset. Manglende finansiering truer imidlertid legevaktbilens fremtid.