Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

21.4 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer

I løpet av de fire siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på til sammen 77.2 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Kompetente sykepleieledere og sterke fagmiljø

Dette var tema da NSF Østfold i samarbeid med NSF Oslo og Akershus holdt lederkonferanse 6. mars. Her deltok 200 ledere og 40 hovedtillitsvalgte.  

Likelønn i Lykkeland

Vi er i seiersrus etter at dyktige idrettsutøvere av begge kjønn har sørget for gull og heder og «Ja, vi elsker» i alle kanaler. Og vi er stolte over å være best. Nå har vi sjansen til også å ta gull i likestilling og likelønn. Hvis vi vil.

Nominasjonskomiteens innstilling - delegater til landsmøtet

Nominasjonskomiteen har gjort følgende innstilling til valg av 8 delegater og varadelegater fra Østfold til NSFs landsmøte 4. til 8.november 2019.

Valg skjer på fylkesmøtet den 29 mars.

Helsevakten – pionèr i Østfold

Den 20. august 2018 startet Helsevakten og Trygghetspatruljen opp i Fredrikstad kommune. En ny respons- og beredskapstjeneste som tar hånd om trygghetsalarmer for flere kommuner og bistår Hjemmesykepleien ved uforutsette hendelser. Staben, som består av dyktige sykepleiere, gir også råd og veiledning til andre sykepleierkollegaer ved behov.