Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Fylkesmøtet utsatt

Torsdag 26. mars skulle delegater fra Akershus, Buskerud og Østfold valgt ny fylkesleder, to nestledere og nye fylkesstyremedlemmer til NSF Viken. Det skulle skjedd på et felles fylkesmøte. Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyret skal sitte frem til midten av september.  Det innebærer at NSF Østfold fortsetter litt til og Karen Brasetvik fortsetter som fylkesleder frem til ny fylkesleder er valgt i NSF Viken.

15.3 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer i 2019

I løpet av de fem siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på tilsammen 92.5 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Endelig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesstyre i NSF Viken

Her er endelig innstilling fra nominasjonskomiteen

Krevende ferd mot full stilling

Spesialsykepleierne Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder har i mange år jobbet ufrivillig deltid på Nyfødtintensiven i Sykehuset Østfold. I fjor anket de arbeidsgivers avslag på deres søknad om større stilling til Tvisteløsningsnemda. I januar i år kom nemdas vedtak; Sykehuset Østfold brøt Arbeidsmiljøloven da arbeidsgiver valgte å ansette ekstern søker fremfor å innfri deltidsansattes fortrinnsrett til større stilling. Nå nekter sykehuset å akseptere Tvisteløsningsnemdas vedtak. I stedet går sykehuset til sak mot egne ansatte.