Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer

I 2017 bisto Yrkesskadegruppa i NSF i 203 yrkesskadesaker og sørget for i alt 18.187.699 kr i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?

Stortinget har vedtatt å endre dagens ordning med 19 fylker slik at det fra 1. januar 2020 vil være 11 fylker/regioner.  Østfold skal slås sammen med Buskerud og Akershus. 

Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad i sommer

Drøyt 26.000 kr mer enn minstelønn på 8 uker. Det tilbyr Fredrikstad nyutdannede sykepleiere som tar sommerjobb i kommunens helsetjeneste. Her brukes lønn for å sikre en kompetent bemanning under årets sommerferieavvikling.

Foreslå kandidater til nominasjonskomiteen i Østfold

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Østfold. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

Fredrikstad kommune styrker barselomsorgen

- Med fire nye jordmorstillinger vil barselkvinner i Fredrikstad få et bedre tilbud. Endelig kan vi innfri myndighetenes krav til god barselomsorg, sier Ragnhild Folde, som er
sjefshelsesøster og leder for helsevern for barn og unge i Fredrikstad kommune.

Ansatte Fk Østfold