Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Linda Lavik valgt som fylkesleder i NSF Viken

Det er i dag valgt fylkesleder i NSF Viken for perioden 2020-2023.

Valg av fylkesnestledere NSF Viken klart

Det er gjennomført valg av nestledere i NSF Viken for perioden 2020-2023.

 

 

Dette er NSF Vikens fylkesstyre

Det er valgt fylkesstyre for NSF Viken for perioden 2020-2023.

Saken er oppdatert med endelig resultat.

Ny leder i NSF Viken

Hils på Sigrid Karin Tvedt! Hun er ansatt som administrativ leder i NSF Viken og startet i jobben 1. mai. NSF Viken er sammenslått av NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus. Sigrid Karin er leder for alle ansatte i det nye fylket og har ansvar for samarbeidet med de politisk valgte på fylkesnivå.

Vett og uvett i krisetider

I kriser truer død og frontkjemperne blir synlige; Korona-pandemien har gitt sykepleiere og andre i samfunnskritisk arbeid heltestatus. Fra balkonger over hele landet hylles vi med applaus. Samtidig opplever vi arbeidsgivere som driver rovdrift på sine ansatte. De trenger vår hjelp for å ta til vett slik at de ansatte kan vare lenge.

Fylkesmøtet utsatt

Torsdag 26. mars skulle delegater fra Akershus, Buskerud og Østfold valgt ny fylkesleder, to nestledere og nye fylkesstyremedlemmer til NSF Viken. Det skulle skjedd på et felles fylkesmøte. Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyret skal sitte frem til midten av september.  Det innebærer at NSF Østfold fortsetter litt til og Karen Brasetvik fortsetter som fylkesleder frem til ny fylkesleder er valgt i NSF Viken.

15.3 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer i 2019

I løpet av de fem siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på tilsammen 92.5 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Krevende ferd mot full stilling

Spesialsykepleierne Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder har i mange år jobbet ufrivillig deltid på Nyfødtintensiven i Sykehuset Østfold. I fjor anket de arbeidsgivers avslag på deres søknad om større stilling til Tvisteløsningsnemda. I januar i år kom nemdas vedtak; Sykehuset Østfold brøt Arbeidsmiljøloven da arbeidsgiver valgte å ansette ekstern søker fremfor å innfri deltidsansattes fortrinnsrett til større stilling. Nå nekter sykehuset å akseptere Tvisteløsningsnemdas vedtak. I stedet går sykehuset til sak mot egne ansatte.