Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Deltid - fortsatt et stort problem i Sykehuset Østfold

Kun 31 prosent av Sykepleierforbundets medlemmer som jobber turnus i Sykehuset Østfold, har hel stilling. Det viser en kartlegging vi har gjort blant 1.700 medlemmer på sykehuset tidligere i år. Og ifølge statistikk fra Retriever, som driver med medieovervåking og analyse, var kun 28 prosent av Sykehuset Østfolds 124 annonsert ledige sykepleierstillinger på www.nav.no i perioden fra februar til og med september i år, hele.

Fagkurs om varsling, faglig forsvarlighet, ledelse og kvalitet

Den 30. november holder NSF Østfold gratis fagkurs. Tema er varsling, faglig forsvarlighet, ledelse og kvalitet.

Sykehuset Østfold - helt rå på deltid

Kun 28 prosent av de annonserte sykepleierstillingene i Sykehuset Østfold de åtte siste månedene var heltidsstillinger. Med nytt sykehus fulgte deltidsnissen med på lasset. Og det ser også ut til at den har formert seg.

Tar videreutdanning takket være økonomisk støtte

-Grunnen til at jeg søkte på dette studiet, var fordi Fredrikstad kommune ønsket å bidra til at en sykepleier fra etat hjemmesykepleie fikk dekket studiet økonomisk. Det sier Ellen Bustgaard, sykepleier og deltidsstudent ved HiØs nye masterstudium i sykepleie til kronisk syke.

Må selv betale for etterspurt kompetanse

Høgskolen i Østfold (HiØ) startet i høst et nytt masterstudium i sykepleie til kronisk syke. Et etterlengtet studium som vil bidra til å gi kronisk syke i alle aldersgrupper bedre oppfølging og behandling. Et studium som statssekretær Lisbeth Normann heiet på ved studiestart og understreket nødvendigheten av for å møte fremtidige behov. Og et studium som studentene selv må finansiere tross regjeringens øremerkede midler til denne typen videreutdanning for sykepleiere.

Ansatte Fk Østfold