Østfold

Siste nyheter fra Østfold

Flest nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus

8. juni står 160 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen i Østfold (HiØ) klare til å jobbe i landets helsetjeneste. Hvor vil de jobbe? Og hva er viktigst for dem når de skal velge jobb?

Møte med arbeidslivet som nyutdannet sykepleier

Den 16. april holdt NSF Students lokallag ved HiØ og NSF Østfolds fylkeskontor undervisning for fylkets sykepleierstudenter på Kranen SFO. På menyen stod pizza og kort innføring i lover og regler for sykepleiere.

Gratis fagkveld for NSF-medlemmer 14. mai

Mandag 14. mai blir det spennende fagkveld med dyktige forelesere. Da kommer Dora Thorhallsdottir, journalist, lærer og komiker, og Helsesista, hele Norges helsesøster Tale Maria K. Engvik.

Flest nye årsverk for ufaglærte i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste siste 10 år

Flere pasienter. Kortere liggetid på sykehus. Mer avansert sykepleie og behandling på sykehjem og i hjemmesykepleien. Hvordan har østfoldkommunene møtt de nye utfordringene i kjølvannet av Samhandlingsreformen?

Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer

I 2017 bisto Yrkesskadegruppa i NSF i 203 yrkesskadesaker og sørget for i alt 18.187.699 kr i yrkesskadeerstatning til NSFs medlemmer.

Ansatte Fk Østfold