Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Valg av hovedtillitsvalgt i de nye kommunene

Nå foregår det valg av hovedtillitsvalgt både i nye Moss kommune og Indre Østfold kommune. Vi er så heldige at det er flere som har stilt seg disponible.

Blir det mer heltid i østfoldkommunene?

- Det er blant turnusansatte i helse- og omsorgssektoren andelen heltid er lavest. I 2018 var andelen heltidsansatte 24.2 prosent, skriver kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS 12. august i år.

Politisk debatt med helsepolitikk på menyen

Hvilke virkemidler vil ditt parti anbefale for å rekruttere og beholde sykepleiere? Hva vil ditt parti gjøre for at flere sykepleiere skal jobbe heltid? Og hva mener ditt parti om bemanningsnorm i kommunehelsetjenesten? Disse spørsmålene måtte partiene svare på da NSF inviterte til helsepolitisk lunsj med debatt 26. august. 

Sykepleiermangelen koster kommune-Norge milliarder

1.2 milliarder kroner har kommune-Norge brukt på innleie fra vikarbyrå i 2018. Mest penger er brukt på innleie av sykepleiere. Sykepleiermangelen koster.

Ferieavvikling i NSF Østfold

NSF Østfolds fylkeskontor er ubemannet fra 15 til 26. juli. Da svarer gode kollegaer i NSF Oppland på henvendelser fra Østfold. Telefonnummeret er det samme; 99402409. Mandag 29. juli er vi igjen på plass.