Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.30

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

Sommerferien på fylkeskontorene i Viken

Vi er til stede for medlemmer og tillitsvalgte gjennom hele sommeren.  Er det ingen på ditt fylkeskontor så vil du bli satt over til et annet fylkeskontor i Viken. Du kan også selv finne informasjon om det du lurer på våre nettsider, www.nsf.no

Disse vil styre NSF Viken

Den 25. februar gikk fristen ut for å fremme kandidater til vervene som fylkesleder, nestledere og fylkesstyremedlemmer i NSF Viken. Den 20. mars vil nominasjonskomiteen fremme sin innstilling.

Lønner seg å fremme lønnskrav ved ansettelse

Tre av fire østfoldsykepleiere som fremmet lønnskrav ved ansettelse, fikk helt eller delvis innfridd kravet. Det viser NSFs store medlemsundersøkelse fra desember 2019.  Dessverre var det kun en av tre jobbsøkende sykepleiere i Østfold som fremmet krav om høyere lønn.

Praksisstudier - en viktig arena for rekruttering

Erfaringer fra praksis i studietiden påvirker hvor sykepleiere vil jobbe senere i karrieren. Det bør få arbeidsgivere til å investere i gode praksiserfaringer for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Giro eller lønnstrekk - er det så nøye?

Årets hovedtariffoppgjør blir spennende og viktig for landets sykepleiere. I tillegg til krav om høyere lønn skal det også forhandles om andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen/ Overenskomsten. Da er det viktig at NSF har orden i medlemsregisteret.

Halden kommune med hastetiltak for å rekruttere sykepleiere

40 prosent av sykepleierstillingene i hjemmesykepleien i Halden kommune er ubesatt. Det har fått kommunen til å iverksette hastetiltak for å styrke rekrutteringen. NSFs hovedtillitsvalgt Elisabeth Stø hilser de nye rekrutteringstiltakene velkommen, men er usikker på om de er spenstige nok til å ha ønsket effekt.