Østfold

Ansatte og fylkesleder ved fylkeskontoret i Østfold.

Åpningstid:
08.00-15.45

Epost: ostfold@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg

Siste nyheter fra Østfold

NSF Østfolds nominasjonskomite nettopp valgt

NSF Østfolds hovedtillitsvalgte gjennomførte den 12.juni valg på fylkets nominasjonskomite. Fylkesmøtet i mars 2019 skal velge hvem som skal representere Østfold på landsmøtet. Komiteens ansvar er å innstille kandidater som stiller til valg. 

Økende sykepleiermangel - en av fem sykepleiervakter dekkes ikke av sykepleiere

Av 7.668 planlagte sykepleiervakter, ble 1.507 bemannet med andre enn sykepleiere. 1/3 av disse ble bemannet med ufaglærte. Resten ble bemannet med helsefagarbeidere.

Flott fagkveld for Østfolds sykepleiere

I anledning den internasjonale sykepleierdagen 12. mai inviterte NSF Østfold til spennende fagkveld med dyktige forelesere og utstillere mandag 14. mai på Quality Hotel i Sarpsborg.

Flest nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus

8. juni står 160 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen i Østfold (HiØ) klare til å jobbe i landets helsetjeneste. Hvor vil de jobbe? Og hva er viktigst for dem når de skal velge jobb?

Møte med arbeidslivet som nyutdannet sykepleier

Den 16. april holdt NSF Students lokallag ved HiØ og NSF Østfolds fylkeskontor undervisning for fylkets sykepleierstudenter på Kranen SFO. På menyen stod pizza og kort innføring i lover og regler for sykepleiere.