Fylkesstyret

Fylkesstyret i Østfold

Fylkesstyret i Østfold i perioden mars 2015 - mars 2019

NSF Østfolds fylkesstyre 2015 - 2019

NSF Østfolds nye fylkesstyre er fra venstre fylkesleder Karen Brasetvik, Jannicke Bergan (ny), Inger Synnøve Brännvall (ny), nestleder Rita Standal, Jane Ann Lindahl, Kirsten Brubakk, Ann Karin Helgesen og 1. vara Anne Mette Pettersen
 
 

Viktige hendelser for NSFs medlemmer i Østfold i 2011

Lønnsløft for sykepleierne i Moss og Rygge og det første spadetaket for Østfoldsykehuset er litt av høydepunktene for NSF Østfold i 2011.

Valg i Sykepleierforbundet i Østfold

På Sykepleierforbundets fylkesmøte 23.-24. mars ble Karen Brasetvik enstemmig gjenvalgt som fylkesleder for nye fire år. Ny nestleder ble Anne Mette Pettersen, også hun enstemmig valgt. I tillegg ble det valgt nytt fylkesstyre, samt delegater til landsmøtet.

Pressefoto av fylkesleder

Karen Brasetvik, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund, Østfold.

 

Last ned bildet i høy oppløsning

Foto: Sykepleierforbundet.no

Fylkesleder Karen Brasetvik