Lederinformasjon

Sykepleierforbundets lederinformasjon

En gang i måneden sender NSF Østfold ut lederinformasjon til alle medlemmer som har oppgitt sin epostadresse til NSF. Her finner du den hittil siste lederinformasjonen samt alle tidligere fra og med januar 2012.

Sykepleierforbundets lederinformasjon - november 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere 40 år - og det startet i Østfold
 • 240 østfoldsykepleiere på NSFs fagkurs
 • 50.000 kr i lønnsøkning ved å bytte jobb fra kommune til sykehus
 • Det nytter å melde avvik
 • Slik forholder sykepleieledere seg til motstridende krav
 • Askim har fått kreftkoordinator
 • Vil du være med på å bestemme NSFs framtid og politikk?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Her kan du lese hele nyhetsbrevet; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4163147 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - oktober 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om: 

 • Sykepleiere i streik i privat sektor
 • Karrieredag på Høgskolen i Østfold – hvem var der?
 • Hvor mange turnusarbeidende sykepleiere jobber heltid i Østfold?
 • Sykepleiermangelen er milliardbutikk for vikarbyråene
 • Likelønnsdagen 19. oktober
 • Nytt studium om brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknolog
 • Aktuelle kurs og konferanser

 Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4115824

Sykepleierforbundets lederinformasjon - september 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Fredrikstads heltidsprosjekt begeistrer
 • Nær 15 millioner kr til kompetansetiltak fra Fylkesmannen i Østfold
 • Sykepleiens lønnskart
 • Samhandlingsutvalget – viktig arena for kommuner og sykehus
 • Høyest turnover blant sykepleiere i kommunal sektor
 • Karrieredag ved HiØ 23. oktober
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4062417

Sykepleierforbundets lederinformasjon - august 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • En pasientvennlig helsetjeneste og god arbeidsplass - gratis fagkurs 27. november
 • Sykehuset Østfold brøt forsvarlighetskravet - alvorlig kritikk fra Fylkesmannen
 • Hva tjener en sykepleier?
 • Kommunene prioriterer ikke helse
 • NSF Østfolds nominasjonskomite valgt
 • Helsepersonells meldeplikt til barnevernet skjerpet gjennom lovendring
 • Aktuelle møter, kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4018791

 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - juni 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Velkommen til155 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen      i Østfold!
 • En av fem sykepleiervakter dekkes av andre enn      sykepleiere
 • Høie, heltid og handlingslammelse
 • Østfoldsykepleier ny leder for Sentralt Fagforum i NSF
 • Årets HMS-konferanse og kandidater til IA-prisen
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3934944