Lederinformasjon

Sykepleierforbundets lederinformasjon

En gang i måneden sender NSF Østfold ut lederinformasjon til alle medlemmer som har oppgitt sin epostadresse til NSF. Her finner du den hittil siste lederinformasjonen samt alle tidligere fra og med januar 2012.

Sykepleierforbundets lederinformasjon - september 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Fra valgkamp til politisk handling - NSFs hilsen til nyvalgte og gjenvalgte politikere
 • Jakter du på sykepleiere? Bli med på HiØs karrieredag 9. oktober
 • Vær med på viktig undersøkelse om nyutdannede sykepleieres kompetanse
 • Oppstart av nettverksgruppe for avansert kliniske sykepleiere
 • Kandidater søkes til ny nominasjonskomite
 • 13 millioner kroner til kompetansetiltak fra Fylkesmannen til østfoldkommunene
 • Aktuelle møter, kurs og konferanser

LLes hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4647091 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - august 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

  • Helse på heltid
  • Politisk debatt med helsepolitikk på menyen
  • Blir det mer heltid i østfoldkommunene?
  • «Tenke sjæl og mene» - spennende fagdag 21. november
  • Hvem skal lede Sykepleierforbundet?
  • Årets HMS-konferanse 16. oktober
  • Aktuelle møter, kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4599966

Sykepleierforbundets lederinformasjon - juni 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Velkommen til 149 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen i Østfold
 • Nyutdannede sykepleiere og sykepleiefaglig ansvar
 • Mangler sykepleiere – bruker ufaglærte
 • Hva og hvem skal NSF prioritere i neste års hovedtariffoppgjør?
 • Sykepleier og professor – nå HiØs nye rektor
 • Årets HMS-konferanse med spennende program
 • God sommer og god ferie!

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4520027

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mai 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Historisk godt kommuneoppgjør for sykepleierne
 • Prosjekt Legevaktbil i Indre Østfold – suksess med usikker fremtid
 • Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Sarpsborg og Fredrikstad
 • Foreslå kandidater til verv!
 • 200 østfoldsykepleiere samlet til fagkveld 
 • En nestor takkes av
 • Aktuelle arrangement

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4481164

 

 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - april 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Fortsatt mange som vil bli sykepleier
 • Ingen satsing på helse
 • Verdens beste yrke - hvordan hindre at hver 5.sykepleier slutter?
 • 180 påmeldte til NSFs fagkveld 15. mai – kommer du?
 • NSF Østfolds delegasjon på landsmøtet
 • 1. mai-arrangement
 • Aktuelle møter, kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4438956