Lederinformasjon

Sykepleierforbundets lederinformasjon

En gang i måneden sender NSF Østfold ut lederinformasjon til alle medlemmer som har oppgitt sin epostadresse til NSF. Her finner du den hittil siste lederinformasjonen samt alle tidligere fra og med januar 2012.

Sykepleierforbundets lederinformasjon - august 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • En pasientvennlig helsetjeneste og god arbeidsplass - gratis fagkurs 27. november
 • Sykehuset Østfold brøt forsvarlighetskravet - alvorlig kritikk fra Fylkesmannen
 • Hva tjener en sykepleier?
 • Kommunene prioriterer ikke helse
 • NSF Østfolds nominasjonskomite valgt
 • Helsepersonells meldeplikt til barnevernet skjerpet gjennom lovendring
 • Aktuelle møter, kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4018791

 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - juni 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Velkommen til155 nyutdannede sykepleiere fra Høgskolen      i Østfold!
 • En av fem sykepleiervakter dekkes av andre enn      sykepleiere
 • Høie, heltid og handlingslammelse
 • Østfoldsykepleier ny leder for Sentralt Fagforum i NSF
 • Årets HMS-konferanse og kandidater til IA-prisen
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3934944

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mai 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om: 

 • Flott fagkveld for Østfolds sykepleiere
 • Historisk tariffoppgjør i Spekter
 • Uravstemning om tariffoppgjøret i KS
 • Hvor ble det av Østfolds sykepleiere?
 • Nyutdannede sykepleiere og sykepleiefaglig ansvar
 • Praksis for sykepleierstudenter - ny rapport
 • Aktuelle kurs og arrangement

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3904451

Sykepleierforbundets lederinformasjon - april 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Mange vil bli sykepleier
 • Flest nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus
 • Møte med arbeidslivet som nyutdannet sykepleier
 • For mye utbetalt lønn - hva nå?
 • Gjenvalg i NSF Østfolds pensjonistforum
 • Hvem skal representere Østfold på NSFs viktige landsmøte? Bli med i nominasjonskomiteen!
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3864864

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mars 2018

I denne månedens nyhetsbrev kan du lese om følgende saker:

 • Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer
 • Flest nye årsverk for ufaglærte i Østfolds pleie- og      omsorgstjeneste siste 10 år
 • Forberedelser til årets hovedtariffoppgjør
 • Pasientombudets årsmelding
 • Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele Lederinformasjonen her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3813125