Lederinformasjon

Sykepleierforbundets lederinformasjon

En gang i måneden sender NSF Østfold ut lederinformasjon til alle medlemmer som har oppgitt sin epostadresse til NSF. Her finner du den hittil siste lederinformasjonen samt alle tidligere fra og med januar 2012.

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mars 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Kvalitet koster - men kan redde liv
 • NSF krever 500.000 kr etter ti år
 • Likelønn i Lykkeland
 • 21.4 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer
 • Joakim Stubberud ny rådgiver på NSFs fylkeskontor
 • Ansattes styrerepresentanter i Sykehuset Østfold
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4364741

Sykepleierforbundets lederinformasjon - februar 2019

 

I dette nyhetsbrevet kan du lese om

 • Helsevakten – pionèr i Østfold
 • Litt mer heltid
 • Sykepleierprat - podcast fra Rådet for sykepleieetikk
 • Spennende fagkveld 15. mai
 • Nominasjonskomiteens innstilling til landsmøtedelegater klar
 • Planlagt og faktisk bemanning - ny undersøkelse på gang
 • Aktuelle møter, kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4292819 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - januar 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn - og hva annet har de å by på for å rekruttere og beholde sykepleiere?
 • Masterutdanning i avansert sykepleie til kronisk syke – nå på heltid ved HiØ
 • Blir du vår nye kollega?
 • Spennende konferanse for Østfolds sykepleieledere 6.mars
 • Hvem skal representere Østfold på NSFs landsmøte?
 • Utviklingssenteret inviterer til læringsnettverk
 • Aktuelle møter, kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4244342

Sykepleierforbundets lederinformasjon - desember 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende saker:

 • Får vi et sykepleierløft i kommunehelsetjenesten i 2019?
 • Mangler minst 21 helsesøstre/helsesykepleiere i Østfold
 • NSFs jubilanter
 • «Du – av alle» - rapport om sykepleiere som har stjålet og misbrukt medikamenter
 • Arbeidstidskurs for ledere
 • NSF Østfolds flotte tillitsvalgte
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4195504 

Sykepleierforbundets lederinformasjon - november 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere 40 år - og det startet i Østfold
 • 240 østfoldsykepleiere på NSFs fagkurs
 • 50.000 kr i lønnsøkning ved å bytte jobb fra kommune til sykehus
 • Det nytter å melde avvik
 • Slik forholder sykepleieledere seg til motstridende krav
 • Askim har fått kreftkoordinator
 • Vil du være med på å bestemme NSFs framtid og politikk?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Her kan du lese hele nyhetsbrevet; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=4163147