Lederinformasjon

Sykepleierforbundets lederinformasjon

En gang i måneden sender NSF Østfold ut lederinformasjon til medlemmer som er ledere eller rådgivere for ledere. Det har vi gjort siden 2006. Her finner du årets lederinformasjon fra og med januar 2012.

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mars 2018

I denne månedens nyhetsbrev kan du lese om følgende saker:

 • Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer
 • Flest nye årsverk for ufaglærte i Østfolds pleie- og      omsorgstjeneste siste 10 år
 • Forberedelser til årets hovedtariffoppgjør
 • Pasientombudets årsmelding
 • Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele Lederinformasjonen her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3813125

Sykepleierforbundets lederinformasjon - februar 2018

  
I dette nyhetsbrevet kan du lese om:   
 • Fornøyd mastergradsstudent ved HiØ    
 • Øremerkede midler til masterutdanning for sykepleiere    
 • Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad i sommer    
 • Lønn avtales ved ansettelse    
 • Vil du påvirke valg i NSF? Bli med i nominasjonskomiteen!    
 • Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?    
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3767087 

   

Sykepleierforbundets lederinformasjon - januar 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende saker:

 • Fredrikstad kommune styrker barselomsorgen
 • Helsesista kommer 14. mai
 • Korridorpasientene Sykehuset Østfold ikke skulle ha
 • Bli sykepleier! – vær med og rekrutter til      sykepleierutdanningen
 • Stort behov for spesialsykepleiere - søknadsfrist 1.      mars
 • For mye lønn utbetalt?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3716920

Sykepleierforbundets lederinformasjon - desember 2017

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Sammen for mer heltid i Fredrikstad
 • Arbeidsgivers tilretteleggings- og tilbudsplikt
 • Flotte jubilanter i NSF
 • Gikk du glipp av NSFs fagkurs 30. november? Her finner du nyttig informasjon fra foreleserne
 • NSF Østfolds aktivitetsplan for 2018
 • Julehilsen fra NSF Østfold

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3666144

Sykepleierforbundets lederinformasjon - november 2017

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Lokale forhandlinger i østfoldkommunene - hvordan gikk det for NSFs medlemmer?
 • Østfolds kreftkoordinatorer - hvem er de og hva gjør de?
 • Arbeidstidskurs for ledere 18. januar
 • KS spør - forberedelser til hovedtariffoppgjøret 2018
 • Kort tid mellom vaktene øker sykefraværet
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3640267