Lederinformasjon

Sykepleierforbundets lederinformasjon

En gang i måneden sender NSF Østfold ut lederinformasjon til alle medlemmer som har oppgitt sin epostadresse til NSF. Her finner du den hittil siste lederinformasjonen samt alle tidligere fra og med januar 2012.

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mai 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om: 

 • Flott fagkveld for Østfolds sykepleiere
 • Historisk tariffoppgjør i Spekter
 • Uravstemning om tariffoppgjøret i KS
 • Hvor ble det av Østfolds sykepleiere?
 • Nyutdannede sykepleiere og sykepleiefaglig ansvar
 • Praksis for sykepleierstudenter - ny rapport
 • Aktuelle kurs og arrangement

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3904451

Sykepleierforbundets lederinformasjon - april 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om:

 • Mange vil bli sykepleier
 • Flest nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus
 • Møte med arbeidslivet som nyutdannet sykepleier
 • For mye utbetalt lønn - hva nå?
 • Gjenvalg i NSF Østfolds pensjonistforum
 • Hvem skal representere Østfold på NSFs viktige landsmøte? Bli med i nominasjonskomiteen!
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3864864

Sykepleierforbundets lederinformasjon - mars 2018

I denne månedens nyhetsbrev kan du lese om følgende saker:

 • Drøyt 18 millioner kroner til yrkesskadde NSF-medlemmer
 • Flest nye årsverk for ufaglærte i Østfolds pleie- og      omsorgstjeneste siste 10 år
 • Forberedelser til årets hovedtariffoppgjør
 • Pasientombudets årsmelding
 • Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele Lederinformasjonen her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3813125

Sykepleierforbundets lederinformasjon - februar 2018

  
I dette nyhetsbrevet kan du lese om:   
 • Fornøyd mastergradsstudent ved HiØ    
 • Øremerkede midler til masterutdanning for sykepleiere    
 • Topplønn til nyutdannede sykepleiere i Fredrikstad i sommer    
 • Lønn avtales ved ansettelse    
 • Vil du påvirke valg i NSF? Bli med i nominasjonskomiteen!    
 • Hvordan skal NSF organisere seg etter regionreformen?    
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her; https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3767087 

   

Sykepleierforbundets lederinformasjon - januar 2018

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende saker:

 • Fredrikstad kommune styrker barselomsorgen
 • Helsesista kommer 14. mai
 • Korridorpasientene Sykehuset Østfold ikke skulle ha
 • Bli sykepleier! – vær med og rekrutter til      sykepleierutdanningen
 • Stort behov for spesialsykepleiere - søknadsfrist 1.      mars
 • For mye lønn utbetalt?
 • Aktuelle kurs og konferanser

Les hele nyhetsbrevet her;

https://www.nsf.no/nsf/nyhetsbrev?p_document_id=3716920