Lønn

Resultatet av hovedtariffoppgjøret i KS og Spekter i 2018

Vedlagt finner du en kort oppsummering av resultatet av årets hovedtariffoppgjør i KS og Spekter.

Resultatet av årets lønnsoppgjør

De siste årene har vært preget av myndighetenes krav om moderasjon i lønnsoppgjørene. Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør. Da er det som hovedregel små justeringer knyttet til lønn. Andre bestemmelser i Hovedtariffavtalen forhandles det kun om i hovedoppgjørene, som er i partallsår. 

Hva tjener sykepleierstudenter i østfoldkommunene?

Mange sykepleierstudenter jobber i tillegg til studiene i ferier og helger. Her kan du se hvilken lønn de tilbys i Østfolds kommuner.

Hva tjener ledere i Østfolds helsetjeneste?

På oppfordring fra blant annet mange ledermedlemmer har NSF Østfold laget en lønnsoversikt som viser lønnsspennet for ledere i fylkets helsetjeneste. Vedlagt finner du vår oversikt som fortsatt er under utarbeidelse.

Hva tjener NSFs medlemmer i Østfolds kommuner?

Minstelønn for sykepleiere avtales i de sentrale lønnsforhandlingene. Ved ansettelser, omorganiseringer, når man får nye arbeidsoppgaver eller har tilegnet seg ny kompetanse, er også lønn tema i møte med arbeidsgiver. I tillegg forhandler NSFs tillitsvalgte lokalt. Det gjør at mange medlemmer lønnes over minstelønn. Ledere i kapittel 3 i KS får sin lønn fastsatt lokalt.

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere. Vedlagt følger en oversikt over hvordan en del sykepleierstillinger lønnes etter årets hovedtariffoppgjør.