Lønn

Lønnsoversikt - sykepleierstudenter i Østfold

Vedlagt finner du lønnsoversikt som viser hvordan sykepleierstudenter som arbeider ved siden av studier, lønnes i Østfold.

Lønnsoversikt - sykepleiere i Østfolds kommuner

Vedlagt finner du lønnsoversikt over hva NSFs medlemmer tjener i Østfolds kommuner.

Store lønnsforskjeller for sykepleierstudenter i Østfold

Østfolds arbeidsgivere lønner sykepleierstudenter svært forskjellig. Differansen mellom de som lønner 3. års sykepleierstudenter best og dårligst, er 92.100 kr. Sykepleierstudenter bør derfor sjekke lønnsbetingelsene hos ulike arbeidsgivere, dersom de vil jobbe i helger og ferier i studietiden. Og arbeidsgivere som har noe å by på, bør også bli bedre på å markedsføre det.

Høydepunkter fra lokale forhandlinger i østfoldkommunene

Det har vært lokale forhandlinger i kommunal sektor i høst. Forhandlingene har vært basert på en sentralt fastsatt pott (1/3 av lønnsøkningen i årets hovedtariffoppgjør) og var ferdige innen 15. november. Her finner du en kort oppsummering av resultatet og NSF Østfolds lønnsoversikt.

Bestemmelser om forskjøvet arbeidstid

På fylkeskontoret får vi stadig henvendelser fra ansatte og ledere som etterspør bestemmelsene knyttet til forskjøvet arbeidstid. Forskjøvet arbeidstid er regulert i tariffavtale/overenskomst, ikke i Arbeidsmiljøloven. Hovedtariffavtalen § 6.8 (KS) og overenskomsten § 4.9 (Spekter) fastsetter kompensasjonen for de ulemper arbeidstakeren påføres ved å få en annen arbeidstid enn det som står i den opprinnelige turnusplanen.