Pensjonistforum

Pensjonistforum holder medlemsmøte 15. oktober 2018

"Fra Nav´er til faglært - skoletilbud til fremmedspråklige kvinner og menn" er tema på Berit Moulands foredrag på Pensjonistforumets medlemsmøte 15. oktober.

Velferdsteknologi tema på Pensjonistforumets møte

Den 16. april holdt NSF Østfolds pensjonistforum årsmøte og medlemsmøte på Lande Bosenter i Sarpsborg. I tillegg til årsmøtesaker og valg var velferdsteknologi tema. Hele styret fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt.

NSF Østfolds pensjonistforum inviterer til møte 16. april

Mandag 16. april fra kl. 12 - 15 holder Pensjonistforumet årsmøte og medlemsmøte på Lande Bosenter i Sarspborg.

Hold av 16. oktober

Da inviterer NSF Østfolds pensjonistforum til medlemsmøte kl. 12 - 15 på Lande bosenter i Sarpsborg. Tema er "Livskvalitet - med fokus på egen helse".

Flott samling for NSF Østfolds pensjonister

Den 24. april holdt NSF Østfolds pensjonistforum sitt årsmøte med valg av nytt styre og presentasjon av det nye sykehuset på Kalnes. I tillegg informerte fylkesleder Karen Brasetvik om siste nytt fra NSF.