Pensjonistforum

Pensjonistforumets medlemsmøte 14. oktober 2019

NSF Østfolds pensjonistforum har nå mer enn 200 medlemmer. Nær 60 av dem var samlet til medlemsmøte i Sarpsborg den 14. oktober.

Nye medlemmer i NSF Østfolds pensjonistforum

Den 15. oktober holdt NSF Østfolds pensjonistforum medlemsmøte. Blant de 60 fremmøtte var flere nye medlemmer som ble ønsket hjertelig velkommen.

Pensjonistforum holder medlemsmøte 15. oktober 2018

"Fra «naver» til faglært - skoletilbud til fremmedspråklige kvinner og menn" er tema på Berit Moulands foredrag på Pensjonistforumets medlemsmøte 15. oktober.

Velferdsteknologi tema på Pensjonistforumets møte

Den 16. april holdt NSF Østfolds pensjonistforum årsmøte og medlemsmøte på Lande Bosenter i Sarpsborg. I tillegg til årsmøtesaker og valg var velferdsteknologi tema. Hele styret fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt.

NSF Østfolds pensjonistforum inviterer til møte 16. april

Mandag 16. april fra kl. 12 - 15 holder Pensjonistforumet årsmøte og medlemsmøte på Lande Bosenter i Sarpsborg.