Pensjonistforum

Hold av 16. oktober

Da inviterer NSF Østfolds pensjonistforum til medlemsmøte kl. 12 - 15 på Lande bosenter i Sarpsborg. Tema er "Livskvalitet - med fokus på egen helse".

Flott samling for NSF Østfolds pensjonister

Den 24. april holdt NSF Østfolds pensjonistforum sitt årsmøte med valg av nytt styre og presentasjon av det nye sykehuset på Kalnes. I tillegg informerte fylkesleder Karen Brasetvik om siste nytt fra NSF.  

Årsmelding for 2016

Vedlagt finner du NSF Østfolds pensjonistforums årberetning for 2016.

NSF Østfolds pensjonistforum inviterer til hyggelig samling 24. april

Mandag 24. april holder NSF Østfolds pensjonistforum samling for fylkets medlemmer. Blant foreleserne er Sykehuset Østfolds prosessdirektør Liv Marit Sundstøl og avdelingssjef Anette Siebenherz - begge sykepleiere. Les mer i vedlagte invitasjon.

NSF Østfolds pensjonistforum 15 år

NSF Østfold pensjonistforum har feiret sitt 15-årsjubileum. 17. oktober var det høytidelig markering av pensjonistforumets jubileum.