Tillitsvalgte

Oversikt og kontaktinformasjon over NSF Østfolds hovedtillitsvalgte

Vedlagt finner du oversikt over NSF Østfolds hovedtillitsvalgte og deres kontaktinformasjon.

NSFs tillitsvalgte i Østfold per mai 2018

Her finner du en kort presentasjon med bilde av NSF Østfolds tillitsvalgte per mai 2018.

Saksbehandling - Hefte med tips til fremgangsmåte for TV Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Som tillitsvalgt blir du kontaktet av medlemmer og vil måtte bistå dem i aktuelle saker. Her finner du et hefte med tips til hvordan du går frem ift saksbehandlingen.

Velkommen som hovedtillitsvalgt Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du som er HTV en oversikt med både tips og nyttig informasjon som du vil ha nytte av i ditt verv.  

Tildeling av fagkursmidler til tillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du oppdatert informasjon om kriterier for tildeling av fagkursmidler og søknadsskjema.

NSFs hovedtillitsvalgt i Spydeberg kommune

Mathias Ostad er hovedtillitsvalgt for NSFs medlemmer i Spydeberg kommune.

Han kan treffes på mob. 91558898 (privat) og epost: moeriksen@gmail.com 

TV-konferansen 30.11 - 1.12.2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere lysarkene fra tillitsvalgtkonferansen på Quality Hotel i Sarpsborg fra 30. november til 1. desember.

NSFs tillitsvalgte i Sykehuset Østfold

Vedlagt finner du en oversikt over NSFs tillitsvalgte i Sykehuset Østfold.

NSF Østfolds tillitsvalgte per oktober 2017

Her finner du en kort presentasjon av NSFs flotte tillitsvalgte i Østfold.

NSFs hovedtillitsvalgt i Råde kommune

Lajla Myrvang-Ek Sukkebråten er hovedtillitsvalgt for NSFs medlemmer i Råde kommune. Hun kan treffes på epost: lajlaek@online.no og mob.tlf. 90723558.