Tillitsvalgte

NSF Østfolds tillitsvalgte per april 2019

Vedlagt finner du en kort presentasjon av NSF Østfolds tillitsvalgte.

Oversikt og kontaktinformasjon over NSF Østfolds hovedtillitsvalgte

Vedlagt finner du oversikt over NSF Østfolds hovedtillitsvalgte og deres kontaktinformasjon.

NSFs tillitsvalgte i Østfold per mai 2018

Her finner du en kort presentasjon med bilde av NSF Østfolds tillitsvalgte per mai 2018.

Saksbehandling - Hefte med tips til fremgangsmåte for TV Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Som tillitsvalgt blir du kontaktet av medlemmer og vil måtte bistå dem i aktuelle saker. Her finner du et hefte med tips til hvordan du går frem i saksbehandlingen.

Velkommen som hovedtillitsvalgt Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du som er HTV en oversikt med både tips og nyttig informasjon som du vil ha nytte av i ditt verv.  

Tildeling av fagkursmidler til tillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du oppdatert informasjon om kriterier for tildeling av fagkursmidler og søknadsskjema.

NSFs hovedtillitsvalgt i Spydeberg kommune

Martin Ruud-Reke er hovedtillitsvalgt for NSFs medlemmer i Spydeberg kommune.

Han kan treffes på mob. 4163 (privat) og epost: rejkjavik101@hotmail.com 

 

TV-konferansen 30.11 - 1.12.2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere lysarkene fra tillitsvalgtkonferansen på Quality Hotel i Sarpsborg fra 30. november til 1. desember.

NSFs tillitsvalgte i Sykehuset Østfold

Vedlagt finner du en oversikt over NSFs tillitsvalgte i Sykehuset Østfold.

NSF Østfolds tillitsvalgte per oktober 2017

Her finner du en kort presentasjon av NSFs flotte tillitsvalgte i Østfold.

NSFs hovedtillitsvalgt i Råde kommune

Lajla Myrvang-Ek Sukkebråten er hovedtillitsvalgt for NSFs medlemmer i Råde kommune. Hun kan treffes på epost: lajlaek@online.no og mob.tlf. 90723558.