Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Finnøy + Rennesøy + Stavanger = Nye NSF Stavanger

Kommunesammenslåing får konsekvenser også for Norsk Sykepleierforbunds medlemmer i de berørte kommunene. Tre HTV-områder skal bli ett fra 1.1.2020. De hovedtillitsvalgte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har jevnlige møter seg imellom for å planlegge hvordan de skal sørge for at medlemmene får et minst like godt tilbud som de har i dag.

Flott oppslutning om julemøte for pensjonister

Når NSF Rogaland inviterer sine pensjonistmedlemmer til julemøte går det ikke lang tid før påmeldingslistene er fulltegnet. I dag fikk rundt 170 av dem en flott dag med foredrag av Wenche Frogn Selægg, utdeling av hedersnåler og en musikalsk avslutning som gav dem den rette julestemningen.

Til minne om Tove Martha Hovda Callaghan.

Lørdag 24. november mottok vi den triste beskjeden at vår flotte foretakstillitsvalgt i Helse Fonna Tove Martha Hovda Callaghan var død. En solstråle, med omtanke og varme for alle sine medmennesker var gått bort etter kort tids sykeleie.

Gratulerer med prisen som årets sykepleier, Aud Elisabeth Salen!

Jubelen sto i taket når leder av NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens,Tor Engevik, i dag overrakte Aud Elisabeth Salen prisen for årets sykepleier innen fagfeltet. Prisen ble utdelt under en hovedtillitsvalgtkonferanse der Salen selv var deltaker – og hun var like uvitende om det som skulle skje som resten av forsamlingen.

Pensjonerte sykepleiere forsker på Demensskolen

Målfrid Meling og Vigdis Vagle er to av 15 pensjonerte sykepleiere som er tilknyttet forskningsprosjektet Demensskolen. Det er regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) som står for rekrutteringen og det spennende forskningsprosjektet.