Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Kandidater til nominasjonskomiteen!

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Jobber du sammen med årets sykepleier eller årets sykepleierleder?

Arbeider du sammen med årets sykepleier eller årets sykepleierleder? NSF Rogaland har nå åpnet for forslag fra medlemmer som mener at akkurat de er så heldige å få jobbe sammen med en framifrå dyktig sykepleier eller sykepleierleder.

Sykepleierstudentenes stemmer i Rogaland

Ellen Fyljesvoll er valgt til fylkesstyrerepresentant og Anne Haarberg er valgt som delegat til høstens landsmøte i NSF. Hvem er så disse engasjerte studentene som begge nettopp har avsluttet andre året ved sykepleierutdanningen på Universitetet i Stavanger?

Meld fra hvor du er!

Er du utdannet i vår og skal begynne i din første jobb hos ny arbeidsgiver? Ønsker du trekk i kontingent over lønnen? Har du flyttet etter endt skolegang og fått ny adresse? Skal du begynne på videreutdanning til høsten og er ute av fast arbeid? Har du endret etternavn? Husk å melde endringer til NSF!

Prøv med lønn, da vel!

Fylkesleder Nina Horpestad i NSF Rogaland har registrert at Stavanger kommune ikke ser noen grunn til å opprette kommunal vikarpool eller flere faste stillinger, da de ikke får besatt de ledige stillingene de allerede har. Samtidig har kommunen tatt bort lokale lønnstiltak som kunne fremmet rekruttering.

 

Det vanskelige valget

Hver eneste dag tar sykepleiere mange avgjørelser og valg når de behandler pasienter og brukere. Er det bevisste sykepleiefaglige og etiske begrunnede valg – eller er det bare brannslukking?

Ei skute på rett kjøl

I 2016 innså ledergruppen ved Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester at "skuta" de var kapteiner på mer eller mindre gikk på autopilot - og uten de store faglige utfordringene.  Med prosjektet "Kompetanseløftet" er den nå på rett kjøl med et topp motivert mannskap.