Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Sol gjennom sky - om å være en forskjell når mørket truer

Har du som innbygger i regionen lyst å høre mer om hvordan sykepleiere bruker sin kompetanse i sitt møte med pasienter og pårørende? Og samtidig lytte til vakre toner og stemmer fra Sigvart Dagsland og Kjell Inge Torgersen? Da bør du melde deg på vårt gratisarrangement på hotell Clarion i Stavanger 24.september.

En bauta takker av

Fylkesleder, hovedtillitsvalgt og fylkesstyremedlem. Leder av NSFs faggruppe for sykepleieledere og av Sykepleieledernes Nettverk i Norden. Medlem av NSFs nominasjonskomite og delegat på alle landsmøter med unntak av ett siste 20 år. Kirsten Harstad har viet store deler av sitt liv i ulike tillitsverv for NSF.

Sandnes med lønnsløft for sykepleiere

Sandnes ble den sjette Rogalands-kommunen som tilbyr sykepleiere med 16 års ansiennitet over 500 000 i årslønn. Denne uken ble det klart at de øker lønningene på alle ansiennitetstrinn for å bli mer konkurransedyktige i kampen om sykepleierkompetansen.

Sommer! – og kanskje en ny kollega rett fra sykepleierutdanningen?

Våren og sommeren er tiden for å samle krefter og overskudd til å møte høsten og vinteren som til tider kan være lang og klimatisk utfordrende. Men det er også tiden da mange sykepleiere gjør sin første entre’ i ordinært arbeid for første gang

Keth Elisabeth Solberg skal lede NSF Rogalands nominasjonskomite

Denne uken har NSF Rogalands hovedtillitsvalgte valgt nominasjonskomite for Landsmøtet 2019. Keth Elisabeth Solberg fra Karmøy skal lede komiteens arbeid med å avgi innstilling til fylkesmøtet hva gjelder delegater til Landsmøtet 2019

Tilbyr dobbel lønn til sykepleiere som flytter ferien

Det nærmer seg sommerferie med stormskritt. Også sykepleiere har krav på ferie, og mang en arbeidsgiver har utfordringer med å sikre tilstrekkelig sykepleierkompetanse gjennom sommeren. I Stavanger kommune tilbys nå sykepleiere dobbel lønn om de flytter avtalt ferie.