Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Spennende konferanse for sykepleierledere i Rogaland

Er du sykepleierleder og NSF-medlem bør du krysse av for 17. mars i kalenderen din. Da inviterer NSF Rogaland i samarbeid med lokal faggruppe for sykepleierledere til heldagskonferanse med to svært aktuelle foredrag.

NSF Karmøy frykter sykepleierflukt

I et intervju i dagens Haugesunds Avis gir fungerende hovedtillitsvalgt i NSF Karmøy, Janett Gustavsen, uttrykk for bekymring. Hun frykter at ansettelsesstopp, økt arbeidsbelastning, ugunstige arbeidstidsordninger og lite konkurransedyktig lønn vil medføre at sykepleiere søker seg bort fra kommunen.

Godt nytt år

2020 er her og vi er gått inn i ett nytt tiår. Dette er tiden for forsetter og nye mål, enten det handler om å trene mer, berike opplevelsene eller å spise sunnere. 

Hvordan kan velferdsteknologi forebygge sykehusinnleggelser?

Martha Therese Gjertsen er forskningskoordinator ved SESAM og i sin doktorgradavhandling så hun nærmere på hvordan teknologiske løsninger kan forebygge sykehusinnleggelser for eldre som bor hjemme. 

Vi må sikre spesialutdanningen for spesialsykepleiere

I en kronikk i Stavanger Aftenblad lørdag 21.desember gir fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad uttrykk for bekymring over at universitet og høyskoler kan bli presset til å senke kravene til kvalitet. Vi må beholde spesialutdanning i intensiv- anestesi og operasjonssykepleie som masterutdanninger, er hennes budskap.

Vil du være delegat til fylkesmøte?

Er du NSF-medlem som jobber i privat sektor eller er pensjonist? Da kan du stille til valg for å bli delegat på fylkesmøtet som skal velge fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer i NSF Rogaland?