Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Fagkafé om sol, hud og beskyttelse.

Er du NSF-medlem og ønsker å lære mer om hvordan solen påvirker din og pasientenes hud? Og hvordan beskytte mot solens uheldige virkninger? Kryss av 27.mai kl.18.30 i din kalender!

21,4 millioner til yrkesskadde medlemmer

I løpet av de fire siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på til sammen 77.2 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Sykepleier - tidenes multiverktøy?

Hva er et multiverktøy? Jo, det er et verktøy som gjør mange forskjellige ting. Det er et verktøy som sliper, kutter, pusser og er geniale til små spesialjobber. Kort sagt, multiverktøy kan brukes til nesten alt. Kan sykepleier sammenliknes med multiverktøy, er vi egentlig så langt unna og hvor er vi egentlig på vei?

Nyfødte og barselkvinner - en glede til besvær?

I en kronikk i Stavanger Aftenblad lørdag kommenterer fylkesleder i NSF Rogaland det faktum at barselkvinner fra Stavangerregionen kommer særskilt dårlig ut når det gjelder oppfølging fra spseialisthelsetjenesten og jordmor før og etter fødsel.

Tenk annerledes!

Scenarioet er sikkert kjent for de fleste: Avdelingsleder sitter med vaktlistene, men permisjoner, sykdomsforfall og ledighet i stillinger innebærer at det mangler sykepleiere på morgendagens aftenvakt. Hvordan kan da arbeidsgiver sørge for at bemanningen er faglig forsvarlig og i henhold til arbeidsplanen?