Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Still til valg til nominasjonskomiteen i NSF Rogaland!

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Rogaland. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019.

Årets sykepleierleder – Hilde Frafjord

I dag har fylkesleder på vegne av fylkesstyret vært på Stavanger legevakt for å hylle og dele ut pris til Hilde Frafjord som året sykepleierleder. Hilde er en travel dame, men takket være god dialog med personer rundt henne klarte vi å finne en dag hvor Hilde var tilgjengelig. Dette var en overraskelse, Hilde visste ikke at vi kom for å overrekke prisen til henne.

Sykepleierledere i Rogaland inviteres til aktuelt og inspirerende møte

Når stifter og leder av Stine Sofies stiftelse, Ada Sofie Austegard, holder foredrag om det å motivere seg selv -  og ekspert på innovasjon- og teamledelse Frode Heldal holder foredraget «Mellom tillit og kontroll – hva gjør vi?» - da bør sykepleierledere i Rogaland kjenne sin besøkelsestid.

Fra sykepleier til dekan

Kristin Akerjordet er sykepleier, professor og fra 1.august i fjor dekan ved helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Stavanger.  Som øverste leder av sykepleierutdanningen ved UiS ønsker hun å være tydelig, trygg og tett på.

 

Samlokalisering til beste for innbyggerne

I april i år ble Sandnes legevakt samlokalisert med Jæren Øyeblikkelig hjelp (JØHD). Med sine 12 sengeplasser utgjør de et alternativ til sykehusinnleggelse for innbyggere i Sandnes, Klepp, Gjesdal og Time. Det innebærer en samling av kompetanse som både helsepersonell og innbyggerne i regionen kan få stor nytte av.

Årsmøte i NSF Pensjonistforum Rogaland

Årsmøtet til NSF Pensjonistforum Rogaland går av stabelen 15.februar 2018. Foruten årsmøtesaker og valg vil Benedicte Nessa fra Kirkens Bymisjon holde foredraget "Tillitsperson i Kirkens Bymisjon"

Glansen bidrar til menn og godt arbeidsmiljø

Ved akuttmottaket ved Stavanger Universitetssykehus arbeider det rundt 90 sykepleiere. Av disse er om lag 20 menn.  Slik har det ikke alltid vært. Rundt 2013 kom det en markant oppgang.  Disse har organisert seg under navnet Glansen, og siden har antallet vært stabilt!