Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Foreslå kandidater til NSF Rogalands delegasjon - LM2019

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at du har sag deg villig og noen har foreslått ditt kandidatur innen 28. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Rogalands 12 delegater.

Hva tjener dagarbeidende sykepleiere i Rogaland?

NSF Rogalands lønnsoversikter blir etterspurt av både sykepleiere og arbeidsgivere. Vi har tidligere publisert oppdaterte oversikter for kommuner og helseforetak for sykepleiere i turnusstillinger. Nå er oversiktene for sykepleiere og helsesøstre/helsesykepleiere i dagstilliger også klare. De viser lønnsforskjeller i 50 000-kroners klassen.

Stor interesse for hva sykepleierkompetanse er.

NSF Rogaland inviterte regionens innbyggere til en kveld der fire sykepleiere som yter sykepleie innenfor fagfeltene kreft, demens, rus og psykiatri fortalte hvordan de bruker sin kompetanse i møte med pasienter og pårørende. Over 400 takket ja til invitasjonen, og det ble en fin markering på Norsk Sykepleierforbunds 106 bursdag.

Stor interesse for Sol gjennom sky

Over 400 gjester har meldt seg NSF Rogalands "Sol gjennom sky"-arrangement mandag.  De vil få høre fire lokale sykepleiere fortelle om hvordan de  bruker sin kompetanse i sitt møte med pasienter og pårørende? Og samtidig få  lytte til vakre toner og stemmer fra Sigvart Dagsland og Kjell Inge Torgersen. Vi gleder oss!

NSF Rogaland på flyttefot

Mandag 17.september flytter NSF Rogaland til nye lokaler og ny adresse. En æra i Møllegata 37 er over - og fra i morgen av er vi å finne i nyopppussede lokaler i Løkkeveien 10. 

Velkommen, helsesykepleier!

Anna Jondahl Risnes er helsesøster leder av Landsgruppen for helsesøstre Rogaland. Om kort tid bærer hun tittelen helsesykepleier - noe hun er svært fornøyd med.