Rogaland

NSF Rogaland

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Spennende konferanse for sykepleierledere i Rogaland

Er du sykepleierleder og NSF-medlem bør du krysse av for 17. mars i kalenderen din. Da inviterer NSF Rogaland i samarbeid med lokal faggruppe for sykepleierledere til heldagskonferanse med to svært aktuelle foredrag.

Hun leder nominasjonskomiteen

Om en drøy måned går fristen for å melde inn kandidater til NSF Rogalands fylkesstyre 2020-2023 ut. Nominasjonskomiteens leder, Mette Øfstegaard, vet det er mange gode kandidater blant fylkets 9000 medlemmer. Hun ser frem til å lede arbeidet med å utarbeide en innstilling for fylkesmøtet i mars neste år.

 

Kontaktet politikere og media - fikk flere stillinger

NSFs hovedtillitsvalgte i Sauda kommune, Vibeke L. Sørensen, var lite tilfreds med et budsjettforslag som ikke innebar flere stillinger på natt – noe NSF anså som påkrevd for å kunne ivareta faglig forsvarlige tjenester. Tett kontakt med politikere og et leserinnlegg i lokalavisen bidro til at et enstemmig kommunestyre ba rådmannen finne midler til nye stillinger.

NSF Randaberg bekymret for budsjett-kutt i helsestasjonstjenesten

Når rådmannen i Randaberg foreslo å redusere helsestasjons-tjenesten med 2,5 årsverk var de tillitsvalgte og verneombudet samstemte i sine bekymringer for de konsekvensene det i så fall ville medføre.  Et leserbrev i lokalavisen ble fulgt opp av at politikerne fikk invitasjon til et møte på helsestasjonen.

 

Flott julemøte for pensjonister

Tradisjonen tro inviterte NSF Rogaland til julemøte for pensjonister andre uken i desember. Åse Frafjord Johnson holdt et flott foredrag til ettertanke, hedersnåler ble utdelt og når koret Vivace inviterte til allsangavslutning med "Deilig er jorden" - da var julestemningen i boks!

Hovedtillitsvalgte i nye Sandnes kommune fra 1. januar 2020

Fra 1. januar 2020 slår kommunene Forsand og Sandnes seg sammen. I nye Sandnes kommune vil det være om lag 500 medlemmer. Disse medlemmene har valgt Siri Rugland Ree og Anne Selsvik som sine hovedtillitsvalgte.