Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Hyppig møtevirksomhet preger hverdagen - og bra er det!

Å være hovedtillitsvalgt for sykepleiere er en rolle som har vært preget av sterk endring de siste ukene. I NSF Rogalands artikkelserie om derers nye hverdag er turen kommet til fungerende hovedtillitsvalgt i Karmøy kommune, Janett Davidsen Gustavsen.

Følg retningslinjene!

Følg retningslinjene, hold nødvendig avstand og begrens antall mennesker dere omgås, er den klare oppfordringen som sykepleier og levekår-politiker Hilde Skadberg Løland i Sola. Hennes erfaringer fra lørdagens handlerunde bidro til et leserbrev i dagens Solabladet

Verdsett sykepleielederne!

Sykepleieledere i helsesektoren har, som sine medarbeidere, svært krevende dager på jobb for tiden.  Sykepleiere og annet helsepersonell står i frontlinjen for å bekjempe korona- pandemien, og ikke minst konsekvensene av den. Å sørge for at disse har best mulige arbeidsbetingelser i en høyst utfordrende tid, er ansvaret til våre sykepleierledere – et ansvar de tar svært alvorlig.

Ny hverdag for NSFs hovedtillitsvalgte

Å være hovedtillitsvalgt for sykepleiere er en rolle som har vært preget av sterk endring de siste ukene. NSF Rogaland vil i en artikkelserie sette søkelyset på hvordan de hovedtillitsvalgte opplever sin nye arbeidshverdag. Først ut er gjengen på Stavanger Universitetssjukehus; Aud H. Riise, Mette Øfstegaard og Gunn Elin Rossland, som velvillig stilte seg til disposisjon i en svært travel tid.

Til tjeneste!

Mange kommuner og sykehus har i disse koronatider gått ut og oppfordret helsepersonell som ikke er i pasientrettet arbeid om å melde seg til tjeneste. Stavanger kommune var tidlig ute med å be disse registrere seg slik at de kunne bistå om behovet skulle være tilstede