Rogaland

NSF Rogaland

Siste nyheter fra Rogaland

Foreslå kandidater til NSF Rogalands delegasjon - LM2019

Å være delegat på NSFs landsmøte er et privilegium som alle medlemmene i fylket kan oppleve. Det forutsetter at du har sag deg villig og noen har foreslått ditt kandidatur innen 28. januar 2019 – og at du får så mange stemmer under fylkesmøtet to måneder senere at du blir en av NSF Rogalands 12 delegater.

Finnøy + Rennesøy + Stavanger = Nye NSF Stavanger

Kommunesammenslåing får konsekvenser også for Norsk Sykepleierforbunds medlemmer i de berørte kommunene. Tre HTV-områder skal bli ett fra 1.1.2020. De hovedtillitsvalgte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har jevnlige møter seg imellom for å planlegge hvordan de skal sørge for at medlemmene får et minst like godt tilbud som de har i dag.

Flott oppslutning om julemøte for pensjonister

Når NSF Rogaland inviterer sine pensjonistmedlemmer til julemøte går det ikke lang tid før påmeldingslistene er fulltegnet. I dag fikk rundt 170 av dem en flott dag med foredrag av Wenche Frogn Selægg, utdeling av hedersnåler og en musikalsk avslutning som gav dem den rette julestemningen.

Til minne om Tove Martha Hovda Callaghan.

Lørdag 24. november mottok vi den triste beskjeden at vår flotte foretakstillitsvalgt i Helse Fonna Tove Martha Hovda Callaghan var død. En solstråle, med omtanke og varme for alle sine medmennesker var gått bort etter kort tids sykeleie.

Gratulerer med prisen som årets sykepleier, Aud Elisabeth Salen!

Jubelen sto i taket når leder av NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens,Tor Engevik, i dag overrakte Aud Elisabeth Salen prisen for årets sykepleier innen fagfeltet. Prisen ble utdelt under en hovedtillitsvalgtkonferanse der Salen selv var deltaker – og hun var like uvitende om det som skulle skje som resten av forsamlingen.

Hundre tillitsvalgte samlet for ny kunnskap

I dag har rundt 100 tillitsvalgte i NSF Rogaland vært samlet i Stavanger for oppdatering og kompetanseheving. Nasjonal sykehusplan, nominasjonskomiteen, OU-prosessen i NSF, faglig forsvarlighet og prioriteringsutvalget i kommunal helse- og omsorgstjeneste var på agendaen