Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Neste sommer!

deLillos har en av de flotteste sommersanger jeg hører. Den handler om at alt skal bli bedre neste sommer.... 

Heltidskultur på helsa løs?

I dag har fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, en kronikk i Haugesund Avis der hun kommenterer uenigheten rundt turnus i Karmøy. Hun er uenig i kommunens påstander om at heltidskutur forutsetter hyppigere helgearbeid, deltvakter og mindre sykepleiere i ukedagene og deltvakter for sykepleierne.  Hun frykter slike krav mer hindrer enn fremmer heltidskultur.

Nominasjonskomiteens innstilling - NSF Rogalands fylkesstyre 2020-2023

Nominasjonskomiteen i NSF Rogaland har i dag foretatt sin innstilling til de ulike vervene i NSF Rogalands fylkesstyre 2020-2023. Det nye fylkesstyre skal velges av delegatene under fylkesmøtet 26.mars.

UTSATT: Valg av faggrupperepresentanter til fylkesstyret

Med bakgrunn i den krevende situasjonen helsetjenesten er for øyeblikket,utsettes valg av faggrupperepresentanter til fylkesstyret. Vi kommer tilbake med ny dato når vi har en bedre oversikt.

Nina Horpestad, fylkesleder

Forbundslederens 8. mars-tale i Stavanger

Hovedtaler i årets 8.mars-markering i Stavanger var NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Var du ikke blant de 2000 som hørte talen i Byparken kan du lese den i sin helhet her.

Sykepleiere i Karmøy sier opp som følge av nye turnuskrav

Karine L. Paulsen og Hilde-Terese Hærem Steindal er to av sykepleierne i Karmøy som har sagt opp sin stilling i kommunen til fordel for nye arbeidsgivere. NSF Rogaland er kjent med at minst seks sykepleiere har sagt opp bare i februar. Flertallet av dem begrunner oppsigelsen med nye turnuskrav.