Rogaland

NSF Rogaland

Kjære medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere. I disse tider velger også NSF Rogaland å jobbe hjemmefra som mange andre. Men dere treffer oss på epost og telefon.

Åpningstid: 08.00-15.45 

Epost: rogaland@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Løkkeveien 10, 4. etasje, 4008 Stavanger

Siste nyheter fra Rogaland

Neste sommer!

deLillos har en av de flotteste sommersanger jeg hører. Den handler om at alt skal bli bedre neste sommer.... 

NSF Karmøy sier nei til mer helgearbeid og deltvakter

Når arbeidsgiver forela sykepleierne en turnusavtale som innebar økt helgearbeid og deltvakter, var det et utkast NSF Karmøy ikke kunne akseptere. Hovedtillitsvalgt i kommunen sendte et åpent brev til politikerne der hun redegjorde for hvorfor NSF takket nei til tilbudet.

Arbeidstid avgjørende for nyutdannede sykepleiere

Arbeidsgivere som kan tilby gode turnuser og arbeid max hver tredje helg, har et stort fortrinn når det gjelder rekruttering av nyutdannede sykepleiere. For årets avgangsstudenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er arbeidstidsordningen mer avgjørende enn både stillingsstørrelse og lønn når de søker sin første sykepleierjobb. Det viser NSF Rogalands studentundersøkelse

Hele styret tok gjenvalg - og ble gjenvalgt!

Denne uken avholdt NSF Pensjonistforum Rogaland sitt årsmøte. Aldri tidligere har pensjonistforum hatt så mange medlemmer - og aldri har så mange av medlemmene møtt opp på årsmøtet. Sånt blir det gjenvalg av!

 

Takk for innsatsen!

I dag leder Nina Horpestad sitt siste fylkesstyremøte i NSF Rogaland. Nåværende styre ble valgt i 2015 og har dermed stått på til beste for NSF Rogalands over 9000 medlemmer i nær fem år.

Tusen takk for innsatsen, alle fylkesstyremedlemmer!

Manglande sjukepleiedekning i kommune og sjukehus set bachelorutdanninga i sjukepleie i fare

Dei hovudtillitsvalde i NSF ved Høgskulen på Vestlandet hadde fredag 14/2-20 innlegg i avisa Sunnhordland. Dei beskriv dei store utfordringane det kan vera med utdanna nok sjukepleiarar, om ikkje praksisplassane tek i mot nok studentar. Er bemanninga låg ute i praksis har det innverknad på kor mange dei kan veileda og ta inn på høgskulen. Fortsett det som no er det ein spiral som går nedover.