Lederinformasjon

Nyttig lesning for ledere

Den politiske plattformen om ledelse er revidert og foreligger nå i ny og forbedret utgave, klikk på linken:

https://www.nsf.no/Content/2201714/cache=20171804133935/NSF%20Politisk%20Plattform_ledelse%202017%20-%202020%20revidert.pdf

 

Ledernytt - artikler fra NSF Lokalen 2019

Her finner dere Ledernytt-artiklene fra NSF Lokalens utgaver i 2019

Ledernytt - artikler fra NSF Lokalen 2018

Her finner dere NSF Lokalens Ledernytt-artikler fra 2018

Nyhetsbrev til ledere i NSF Rogaland 2014

Gjennom året sender fylkesleder Nina Horpestad ut nyhetsbrev til ledere i NSF Rogaland. I 2014 er vi kommet opp i 7 nyhetsbrev. Fra og med 2015 vil nyhetsbrevene blir lagt ut fortløpende på vår nettside.