Lederinformasjon

Nyttig lesning for ledere

Den politiske plattformen om ledelse er revidert og foreligger nå i ny og forbedret utgave, klikk på linken:

https://www.nsf.no/Content/2201714/cache=20171804133935/NSF%20Politisk%20Plattform_ledelse%202017%20-%202020%20revidert.pdf

 

Nyhetsbrev til ledere i NSF Rogaland 2014

Gjennom året sender fylkesleder Nina Horpestad ut nyhetsbrev til ledere i NSF Rogaland. I 2014 er vi kommet opp i 7 nyhetsbrev. Fra og med 2015 vil nyhetsbrevene blir lagt ut fortløpende på vår nettside.

Ledersamling på Jæren

I dag har NSF Rogalands ledernettverk Jæren en samling for sykepleieledere der bl.a legevaktsssjef i Sandnes Gudrun Riska Thorsen holder foredrag over temeat "Ledelse og kvalitet". Samlingen er er ledd i NSF Rogalands satsing på ledermedlemmer.

Anna & Anne vant sykepleieprisene for 2013

Under årets 100-årsmarkering i Stavanger mottok Anna Furre Johnsen prisen for årets sykepleier 2013. Prisen for årets sykepleieleder gikk til Anne Endresen. Nå kan våre medlemmer foreslå kandidater til sykepleieprisene for 2014