Lederinformasjon

Nyttig lesning for ledere

Den politiske plattformen om ledelse er revidert og foreligger nå i ny og forbedret utgave, klikk på linken:

https://www.nsf.no/Content/2201714/cache=20171804133935/NSF%20Politisk%20Plattform_ledelse%202017%20-%202020%20revidert.pdf

 

Ledernytt fra NSF Rogaland - sommer 2019

I vedlegget kan du bl.a lese om den regionale lederkonferansen som ble avholdt i Bergen i mai. om høstens to ledernettverks-møter, om nasjonal lederkonferanse i Trondheim i september og nytt fra NSF LSL Rogaland

Ledernytt - artikler fra NSF Lokalen 2019

Her finner dere Ledernytt-artiklene fra NSF Lokalens utgaver i 2019

Ledernytt - artikler fra NSF Lokalen 2018

Her finner dere NSF Lokalens Ledernytt-artikler fra 2018