Lønn

Lønnsoversikt - sykepleierlønninger i Rogaland pr.1.juli 2018

NSF Rogaland har oppdatert sine lønnsoversikter etter vårens tariffoppgjør. Oversikten viser at seks kommuner i fylket tilbyr turnusarbeidende sykepleiere med 16 års ansiennitet over 500 000 i årslønn.  Mellom to nabokommuner kan årslønnen variere med over 50 000 for sykepleiere med lik ansiennitet. Størst lønnsvekst fikk våre medlemmer i helseforetakene.

Sandnes med lønnsløft for sykepleiere

Sandnes ble den sjette Rogalands-kommunen som tilbyr sykepleiere med 16 års ansiennitet over 500 000 i årslønn. Denne uken ble det klart at de øker lønningene på alle ansiennitetstrinn for å bli mer konkurransedyktige i kampen om sykepleierkompetansen.

Stavanger kommune med solid lønnsløft for rekruttering av sykepleiere

NSF Stavanger og Stavanger kommune brukte mulighetene som ligger i lokale forhandlinger til gjøre kommunen mer konkurransedyktig når det gjelder å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.

Malin ville tapt titusener på kommunens ansiennitetspraksis - sa opp fire uker etter tiltredelse.

Sykepleier Malin Herget fra Sola hadde jobbet i fem år som sykepleier på lungeavdelingen ved SUS når hun i sommer søkte jobb i hjemkommunen. Hun takket ja til tilbud om stilling før ansiennitetsberegning og lønn var endelig avklart.  Det skulle hun ikke gjort.

Sykepleier ville tapt hundretusener om hun takket ja til stilling i nabokommunen.

Åse Helen Sliper er sykepleier og ansatt i Stavanger kommune.  Hun søkte en 100% stilling som sykepleier i en nabokommune. Hun fikk tilbud om jobb, men da denne kommunen ikke ville godkjenne hennes arbeidserfaring fra privat sektor, ville det å takke ja medføre et inntektstap i hundretusen-kroners klassen i løpet av få år.

Bokn kommune rekrutterer ferievikarer med lønn og stipend

Bokn kommune har erfart at lønn virker. Ved å tilby nyutdannede sykepleiere høyere lønn enn hva som er garantilønn for 16 års ansiennitet – og kombinere dette med et stipend på kr. 25 000,- for seks ukers sommerjobbing – kan de se sommeravviklingen lyst i møte.