Lønn

Store forskjeller i hva sykepleiere tilbys i lønn

NSF Rogaland har kartlagt hva kommuner og helseforetak tilbyr sykepleiere i lønn ved ansettelse. Forskjellene kan være på over 50 000 kroner mellom nabokommuner. Flere arbeidsgivere gir uttrykk for at de forventer at sykepleiere forhandler lønn med utgangspunkt i deres tilbud.

Stavanger kommune med solid lønnsløft for rekruttering av sykepleiere

NSF Stavanger og Stavanger kommune brukte mulighetene som ligger i lokale forhandlinger til gjøre kommunen mer konkurransedyktig når det gjelder å rekruttere og beholde sårt tiltrengt sykepleierkompetanse.

Malin ville tapt titusener på kommunens ansiennitetspraksis - sa opp fire uker etter tiltredelse.

Sykepleier Malin Herget fra Sola hadde jobbet i fem år som sykepleier på lungeavdelingen ved SUS når hun i sommer søkte jobb i hjemkommunen. Hun takket ja til tilbud om stilling før ansiennitetsberegning og lønn var endelig avklart.  Det skulle hun ikke gjort.

Sykepleier ville tapt hundretusener om hun takket ja til stilling i nabokommunen.

Åse Helen Sliper er sykepleier og ansatt i Stavanger kommune.  Hun søkte en 100% stilling som sykepleier i en nabokommune. Hun fikk tilbud om jobb, men da denne kommunen ikke ville godkjenne hennes arbeidserfaring fra privat sektor, ville det å takke ja medføre et inntektstap i hundretusen-kroners klassen i løpet av få år.

Bokn kommune rekrutterer ferievikarer med lønn og stipend

Bokn kommune har erfart at lønn virker. Ved å tilby nyutdannede sykepleiere høyere lønn enn hva som er garantilønn for 16 års ansiennitet – og kombinere dette med et stipend på kr. 25 000,- for seks ukers sommerjobbing – kan de se sommeravviklingen lyst i møte.