NSF Lokalen

NSF Lokalen - julen 2018

I julenummeret av NSF Lokalen kan du bl.a lese intervju med årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens, om Stavanger DPS' satsing på ernæring og aktivitet og om hvordan gi god åndelig og eksistensiell omsorg til alvorlig syke og døende.

NSF Lokalen - september 2018

I NSF Lokalens høstnummer kan du lese mer om forsvarlighetsvurdering av turnus, sykepleierlønninger i Rogaland, Ønsketransporten og om NSF Rogaland publikumsarrangement for nær 400 gjester.

NSF Lokalen - juni 2018

I sommernummeret av NSF Lokalen kan du lese om at hver fjerde sykepleier på anestesiavdelingen på SUS er mann, intervju med årets sykepleier, tips om det å stille lønnskrav og mye, mye mer

NSF Lokalen - mars 2018

Her kan du lese påskeutgaven av NSF Lokalen 2018. Nummeret inneholder artikler om bl.a sykepleierlønninger i Rogaland, Masterverkstedet til Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester og hvordan du bør forholdet deg ved krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn.

NSF Lokalen - desember 2017

I dette nummeret av NSF Lokalen kan du bli bedre kjent med herreklubben "Glansen" og med ny dekan ved UiS Kristin Akerjordet. Videre finner du artikler om forskningsgruppen Athena, om samarbeidet mellom Jæren Ø-hjelp og Sandnes legevakt - og mye, mye mer! God fornøyelse