NSF Lokalen

NSF Lokalen 2-2019

I NSF Lokalen 2-2019 kan du lese mer om vinnerne av sykepleierprisene 2018, om en oppfinnsom sykepleier fra Sandnes og om et vellykket prosjekt "Kompetanseløftet" ved Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester i Stavanger.

NSF Lokalen 1 - 2019

I dette nummeret du lese mer om bl.a bindingavtaler, hvordan gå frem for å kreve tariffavtale, ny foretakstillitsvalgt i Helse Fonna og prosjekt måltidsvenn

NSF Lokalen - julen 2018

I julenummeret av NSF Lokalen kan du bl.a lese intervju med årets sykepleier innen fagfeltet geriatri og demens, om Stavanger DPS' satsing på ernæring og aktivitet og om hvordan gi god åndelig og eksistensiell omsorg til alvorlig syke og døende.

NSF Lokalen - september 2018

I NSF Lokalens høstnummer kan du lese mer om forsvarlighetsvurdering av turnus, sykepleierlønninger i Rogaland, Ønsketransporten og om NSF Rogaland publikumsarrangement for nær 400 gjester.

NSF Lokalen - juni 2018

I sommernummeret av NSF Lokalen kan du lese om at hver fjerde sykepleier på anestesiavdelingen på SUS er mann, intervju med årets sykepleier, tips om det å stille lønnskrav og mye, mye mer