Pensjonistforum

Gratistilbud til pensjonerte medlemmer i NSF Rogaland

Som medlem av Norsk Sykepleierforbund er du hjertelig velkommen til NSF Pensjonistforum Rogaland. Forumet har eksistert siden 2003 og medlemtallet er stadig stigende.

Kontaktinformasjon - pensjonistforums styre og komiteer

Her finner dere kontaktinformasjon på NSF Rogalands pensjonistforums styre, valgkomite' og turkomite.

Styrende papirer for pensjonistforum

Her finner dere retningslinjer for NSF Rogaland pensjonistforum, retningslinjer for valgkomiteen og retningslinjer for pensjonistforums turkomite'

Velkommen til årsmøte i penjonistforum NSF Rogaland!

Onsdag 6.mars avholder NSF Pensjonistforum Rogaland sitt årsmøte på fylkeskontoret i Løkkeveien 10, Stavanger.

Referat fra årsmøtet i NSF Rogalands pensjonistforums årsmøte 2017

Her finner du referat fra NSF Rogalands pensjonistforums årsmøte 22.februar 2017

Retningslinjer for Norsk Sykepleierforbund Pensjonistforum Rogaland

Retningslinjene for Pensjonistforumet vedtas på årsmøte.

Styret i pensjonistforum