Pensjonistforum

Gratistilbud til pensjonerte medlemmer i NSF Rogaland

Som medlem av Norsk Sykepleierforbund er du hjertelig velkommen til NSF Pensjonistforum Rogaland. Forumet har eksistert siden 2003 og medlemtallet er stadig stigende.

Kontaktinformasjon - pensjonistforums styre og komiteer

Her finner dere kontaktinformasjon på NSF Rogalands pensjonistforums styre, valgkomité og turkomité.

Styrende papirer for pensjonistforum

Her finner dere retningslinjer for NSF Rogaland pensjonistforum, retningslinjer for valgkomitèen og retningslinjer for pensjonistforums turkomitè

Stinn brakke under pensjonistforums årsmøte

Det var flott oppslutning om NSF Rogaland pensjonistforums årsmøte 6.mars. 

Medlemsmøte: "Ungdom og rus i Stavanger og omegn"

Pensjonistforums vårmøte arrangeres tirsdag 25.april. Tema er "Ungdom og rus i Stavanger og omegn" og vi får besøk av John Brunvær fra Spesialenheten i politiet som jobber med narkotika.

Bli med på sommertur 28.mai!

Årets sommertur i regi av NSF Pensjonistforum Rogaland går til Haugalandet og kommunene Tysvær, Karmøy og Haugesund. Vi besøker bl.a Galleri Stråtveit i Vats, Dokken i Haugesund og spiser middag med fantastisk utsikt over sildabyen

Flott oppslutning om julemøte for pensjonister

Når NSF Rogaland inviterer sine pensjonistmedlemmer til julemøte går det ikke lang tid før påmeldingslistene er fulltegnet. I dag fikk rundt 170 av dem en flott dag med foredrag av Wenche Frogn Selægg, utdeling av hedersnåler og en musikalsk avslutning som gav dem den rette julestemningen.

Styret pensjonistforum