Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland

Oversikt over hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland pr 6. juni 2019.

Beredskapsvakter - en veileder for tillitsvalgte

NSF Rogaland har utarbeidet en veileder for bruk av beredskapsvakter (hjemmevakter). Veilederen beskriver lovgrunnlaget og partenes avtalekompetanse ved bruk av beredskapsvakter - både når beredskapsvaktene inngår i den alminnelige arbeidstiden,  og når de kommer i tillegg til avtalt arbeidstid i turnus.

Visma Expense for tillitsvalgte i Rogaland Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du brukerveiledning for Visma Expense. Ved problemer med pålogging eller utfylling, kontakt rådgiver Silje A. Østrem på fylkeskontoret. 

Kartlegging - planlagt/faktisk bemanning i 2019. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Også i år inviterer vi alle tillitsvalgte innenfor kommunal sektor som er tillitsvalgt i hjemmesykepleien og/eller sykehjem/omsorgsboliger, om å kartlegge planlagt og faktisk bemanning i to uker.

Fagkursmidler til tillitsvalgte - retningslinjer for søknad. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Norsk Sykepleierforbund avsetter årlig midler til Fagkurs for tillitsvalgte og disse tildeles etter søknad til fylkesstyret i NSF Rogaland.

Årsplan for NSF Rogaland

Da er planene for 2019 så og si lagt. Husk at dere får innkalling  i henhold til målgruppen for møtet/kurset/konferansen. Alle datoer er med forbehold(med unntak av HTV-konferansen/fylkesmøte i mars 2019).