Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland

Oversikt over hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland pr 29. november 2018.

Kartlegging - planlagt/faktisk bemanning i 2019. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Også i år inviterer vi alle tillitsvalgte innenfor kommunal sektor som er tillitsvalgt i hjemmesykepleien og/eller sykehjem/omsorgsboliger, om å kartlegge planlagt og faktisk bemanning i to uker.

Fagkursmidler til tillitsvalgte - retningslinjer for søknad. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Norsk Sykepleierforbund avsetter årlig midler til Fagkurs for tillitsvalgte og disse tildeles etter søknad til fylkesstyret i NSF Rogaland.

Valg av delegater til fylkesmøte 2019

I 2019 skal det avholdes fylkesmøte for blant annet å velge delegater til landsmøte 2019. I denne artikkelen vil du finne råd og veiledning om hvordan valg av delegater til fylkesmøte skal ivaretas.

Årsplan for NSF Rogaland

Da er planene for 2019 så og si lagt. Husk at dere får innkalling  i henhold til målgruppen for møtet/kurset/konferansen. Alle datoer er med forbehold(med unntak av HTV-konferansen/fylkesmøte i mars 2019).

Saksbehandling for tillitsvalgte i Rogaland Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Som tillitsvalgt bistår en ofte medlemmer i saker som krever saksbehandling. I den forbindelse er det utarbeidet et hefte med tips og råd til tillitsvalgte som er vedlagt her.