Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland

Oversikt over hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland pr 27. mai 2020.

Beredskapsvakter - en veileder for tillitsvalgte

NSF Rogaland har utarbeidet en veileder for bruk av beredskapsvakter (hjemmevakter). Veilederen beskriver lovgrunnlaget og partenes avtalekompetanse ved bruk av beredskapsvakter - både når beredskapsvaktene inngår i den alminnelige arbeidstiden,  og når de kommer i tillegg til avtalt arbeidstid i turnus.

Visma Expense for tillitsvalgte i Rogaland Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner du brukerveiledning for Visma Expense. Ved problemer med pålogging eller utfylling, kontakt rådgiver Silje A. Østrem på fylkeskontoret. 

Kartlegging - planlagt/faktisk bemanning i 2019. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Også i år inviterer vi alle tillitsvalgte innenfor kommunal sektor som er tillitsvalgt i hjemmesykepleien og/eller sykehjem/omsorgsboliger, om å kartlegge planlagt og faktisk bemanning i to uker.

Fagkursmidler til tillitsvalgte 2020. Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Norsk Sykepleierforbund avsetter årlig midler til fagkurs for tillitsvalgte. For 2020 er det litt spesielle regler. 

Registrere nye tillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det er hovedtillisvalgt/foretakstillitsvalgt som er ansvarlig for registrere endringer i tillitsvalgtverv i sitt HTV-område. Dette gjøres på "min side" under medlemsadministrasjon.