Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland

Oversikt over hovedtillitsvalgte i NSF Rogaland pr 27. mai 2020.

Fullmaktskjema

Tillitsvalgte som bistår medlemmer i ulike saker må sørge for at medlemmet skriver under på en fullmakt. Her finner du to ulike typer som kan benyttes.

Retningslinjer for ipad-ordningen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Når du slutter som tillitsvalgt i NSF må du nullstille ipad'en din før du returnerer den til Nordialog. Se retningslinjer for retur under "FOR TILLITSVALGTE" og "iPad ordningen for tillitsvalgte"på nsf.no. Ta kontakt med fylkeskontoret hvis du har spørsmål.

Langvakter og tillitsvalgtes rolle Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det kan være flere grunner til at arbeidsgiver og ansatte ønsker vaktlengder ut over 10 timer. Mer kontinuitet og færre vaktskift, sjeldnere helgearbeid og at flere ansatte får gå opp i stilling er blant begrunnelsene NSFs tillitsvalgte får seg forelagt. Hva er egentlig den plasstillitsvalgte rolle når arbeidsgiver ønsker å innføre slike vakter på din avdeling?