Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

NSFs faggruppe for intensivsjukepleiarar i Sogn og Fjordane inviterar til fagdag

 

Tema: Møte med den intoksikerte pasienten

Torsdag 10.11.2016 Auditorium FSS

Sykepleierkongressen 2016 på Gardermoen

1600 mennesker var samla i The Qube på Gardermoen til Norges største og viktigaste kongress for helsepersonell. Temaet var svært relevant: Ny tid – nye roller #lyden av innovasjonskraft.  To av posterane kom frå Sogn og Fjordane.

 

 

 

Sjukepleiarprisen 2016

Kjenner du ein sjukepleiar som kan være kandidat til årets sjukepleiarpris? Juryen oppfordrar til å sende inn forslag på kandidatar. Frist 14. oktober 2016.

Hugs medlemsfordelane dine i ferien

Visste du at NSF har fleire gode medlemsfordeler som kan være aktuelt å nytte seg av i høve ferien? Nokre av fordelane kan du lese om i denne artikkelen.

Alle fordelane finn du under medlemskap.

Vær med meg på jobb

Mange hovudtillitsvalte har invitert ordførarar med på jobb under sjukepleiardagen for at dei skal få ny kunnskap om sjukepleiaren sin ekspertkompetanse.