Sogn og Fjordane

NSF SOG

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Hugs medlemsfordelane dine i ferien

Visste du at NSF har fleire gode medlemsfordeler som kan være aktuelt å nytte seg av i høve ferien? Nokre av fordelane kan du lese om i denne artikkelen.

Alle fordelane finn du under medlemskap.

Vær med meg på jobb

Mange hovudtillitsvalte har invitert ordførarar med på jobb under sjukepleiardagen for at dei skal få ny kunnskap om sjukepleiaren sin ekspertkompetanse.

Gratulerer med sjukepleiardagen!

I høve sjukepleiardagen har fylkesleiar Oddgeir Lunde innlegg i fleire aviser i fylket, der han skriv om sjukepleiarane sin kunnskap og kompetanse, og om kvifor vi treng fleire sjukepleiarar. Innlegget vert gjengitt i sin heilheit her.

Stolte, Modige og Tydelige

Fylkeskontoret reiser rundt på medlemsmøter i Sogn og Fjordane

Fylkesstyremøte

I dag har vi fylkesstyremøte her på kontoret. Mykje informasjon og drøftingar. Spennande tema og engasjerte fylkesstyremedlemmar.