Sogn og Fjordane

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sognogfjordane@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Hafstadvegen 23-25, 6800  Førde

Siste nyheter fra Sogn og Fjordane

Kandidatar til nominasjonskomiteen

I mars 2020 er det val i NSF. Det skal veljast fylkesleiar, nestleiar og medlemmar til fylkesstyret. For å få gjennomført val er vi avhengig av ein nominasjonskomité som kan nominere føreslegne kandidatar - meld deg til teneste!

Fagkveld - Sjå, lytt og rock kvarandre fram!

GRATIS FAGKVELD 1.oktober

NSF Sogn og Fjordane ønskjer medlemmar velkommen til gratis fagkveld 1. oktober på Thon Hotel Jølster, Skei.

Tidspunkt kl.18:00-21:00

Nominasjonskomiteen si innstilling av delegat og varadelegat til landsmøte 2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Nominasjonskomiteen har gjort si innstilling til valg av delegat og varadelegat til landsmøtet 2019. Valet skjer på Fylkesmøtet 28 mars 2019.

Kunngjering: NSF sitt landsmøte 4.-8. november 2019

Norsk Sykepleierforbund sitt neste landsmøte vert halde 4.-8. november 2019 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Landsmøtet vil bli streama slik at medlemar og andre interesserte kan fylgje med.

Vårt hjarte bankar for deg!

I morgon er det «Alle hjerters dag».  NSF i vestlandsfylka vil nytte dagen til å vise medlemmane at våre sjukepleiarhjerter bankar for dei. I Sogn og Fjordane vil rådgivarar og tillitsvalde besøke arbeidsplassar i Sogndal, Leikanger og Balestrand kommune. Vi har også  konkurranse på Facebook med flott premie.