Seniorsjukepleiarar

Forum for Seniorsjukepleiarar

Du når styret i Forum for Seniorsjukepleiarar ved å sende e-post til
ffs-nsfsf@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

Innmelding i FFS NSF Sogn og Fjordane

Som medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) Sogn og Fjordane er du hjartleg velkommen til Forum for Seniorsjukepleiarar i Sogn og Fjordane.

Invitasjon til medlemsmøte 26.11.2018

Invitasjon til medlemsmøte i Forum for Seniorsjukepleiarar i Sogn og Fjordane på Thon Hotel Jølster måndag 26.11.2018 kl. 1700

Medlemstur for Seniorsjukepleiarar i Sogn og Fjordane vår 2018

Forum for Seniorsjukepleiarar i Sogn og Fjordane inviterer med dette til medlemstur til Håjen kafe på Slettehaug i Naustdal mandag 28. mai 2018.