Sykepleierprisen

Sjukepleiarprisen 2018 - årets kandidatar

Publisering av kandidatar til Sjukepleiarprisen 2018, NSF Sogn og Fjordane.

Sjukepleiarprisen 2018

Kjenner du ein sjukepleiar som kan være kandidat til årets sjukepleiarpris? Juryen oppfordrar til å sende inn forslag på kandidatar. Frist 14. oktober 2018.

Aslaug Bøtun - årets sjukepleiar

I år fekk juryen seg førelagt 6 kandidatar til vurdering. Etter gjennomgang av grunngjevingane for kandidatane var det ein samstemt jury som vedtok at Sjukepleiarprisen 2014 skal gå til Aslaug Bøtun.

Sjukepleiarprisen 2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sjukepleiarprisen vart oppretta av Norsk
Sykepleierforbund, Sogn og Fjordane, i 2003, og har vorte utdelt 7 gonger. I 2013, gjekk prisen til hygienesjukepleiar Karin Harris i Helse Førde

Jorunn Merete Knoff - årets sjukepleiar

Jorunn Merete Knoff fekk 14. juni tildelt Sjukepleiarprisen 2012 for NSF Sogn og Fjordane. Prisen fekk ho mellom anna for sitt arbeid med demente pasientar i Gloppen kommune.