Sykepleierprisen

Gratulerer til årets sjukepleiar i Sogn og Fjordane

Vigdis Årdal Sæterlid er ein verdig vinnar av Sjukepleiarprisen 2018.

Aslaug Bøtun - årets sjukepleiar

I år fekk juryen seg førelagt 6 kandidatar til vurdering. Etter gjennomgang av grunngjevingane for kandidatane var det ein samstemt jury som vedtok at Sjukepleiarprisen 2014 skal gå til Aslaug Bøtun.

Sjukepleiarprisen 2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Sjukepleiarprisen vart oppretta av Norsk
Sykepleierforbund, Sogn og Fjordane, i 2003, og har vorte utdelt 7 gonger. I 2013, gjekk prisen til hygienesjukepleiar Karin Harris i Helse Førde

Jorunn Merete Knoff - årets sjukepleiar

Jorunn Merete Knoff fekk 14. juni tildelt Sjukepleiarprisen 2012 for NSF Sogn og Fjordane. Prisen fekk ho mellom anna for sitt arbeid med demente pasientar i Gloppen kommune.

Årets sjukepleiar i Sogn og Fjordane

Sjukepleiarprisen 2010 i Sogn og Fjordane vart delt ut på fagdag i Førde 6. mai.