Tillitsvalgte

Administrasjon av HTV-område Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Rutinar i høve administrasjon og økonomi i HTV-område er flytta til arbeidsrommet "TV-info NSF Sogn og Fjordane".

Stort engasjement på basisopplæring

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har frå 2014 fornya tillitsvaldsopplæringa. Frå tidligere å ha ei grunnopplæring for nye tillitsvalde fordelt på to kursperiodar kalla Modul 1 og Modul 2, vil vi no ha ein kursperiode kalla Basiskurs.

introduksjonskurs for nye tillitsvalde Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Onsdag 5 mars hadde Fylkeskontoret i Sogn og Fjordane 7 nye tillitsvalde på opplæring. Vi ser fram til eit godt samarbeid vidare.

I pad for alle tillitsvalde i NSF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Historisk for tillitsvalde i NSF Sogn og Fjordane.

Informasjon KLP Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Legger ved foilene som Rune Rosberg fra KLP brukte under foredraget sitt for leiara og tillitsvalde på Loen 5. desember 2013.