Sør-Trøndelag

Åpningstid:
08.00-15.00 

Epost: sor-trondelag@nsf.no - tlf. 994 02409
Adresse: Beddingen 8 / Solsiden, 7042 Trondheim

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

Nominasjonskomite 2018-2019 er valgt

Den 27. februrar ble det valgt ny nominasjonskomite i NSF Sør-Trøndelag jfr NSFs vedteker § 4B. Nominasjonskomiteen skal forberede og foreslå valg av delegateer fra NSF Sør-Trøndelag til NSFs landsmøte i november 2019.

Histrorisk medlemsmøte i Indre Fosen kommune

Tirsdag 6. mars ble historiens første medlemmøte for NFSere i nye Indre Fosen kommune avholdt. Møtet fant sted på Rissa sykehjem. På programmet var valg av ny hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt, samt innlegg fra fylkeskontoret.

Vellykket HTV-konferanse på Røros!

Tirsdag 27. februar til torsdag 1. mars samlet Fylkesstyret hovedtillitsvalgte til den årlige HTV-konferansen på Røros. Tre dager med spennende program og engasjement!

Still til valg i nominasjonskomiteen NSF Sør-Trøndelag!

Det skal velges ny nominasjonskomité i NSF Sør-Trøndelag. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019. Frist for å fremme kandidater er 19. februar.

Fylkeskontorets aktivitetsplan for 2018

Her finner du oversikt over aktitvteter og kurs i NSF Sør-Trøndelag gjennom 2018. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den oppsatte planen.