Sør-Trøndelag

Siste nyheter fra Sør-Trøndelag

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

NSF Sør-Trøndelag støtter arbeidet med å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner 25. november 2016.

Unio utfordrer til likelønn

17. oktober markerte Unio Equal Pay Day. I den anledning ble sykehusdirektør Nils Kvernmo og ordfører Rita Ottervik utfordret til å sette likelønnstiltak på dagsorden med kake påskrevet «Hvor lenge skal menn få en større del av kaka?»

Equal Pay Day

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio, Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 340 000 medlemmer, har valgt å marker Equal Pay Day den 17. oktober. Dette er et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» - om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning, skriver fylkesleder Knut Jørgen H. Rotabakk i dagens Adresseavisen.

Kandidater til Sykepleierprisen 2016

Sykepleierprisen er ment å hedre medlemmer som profilerer sykepleiefaget på en god måte. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og bidra til anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste.
Ny frist for å foreslå kandidater er satt til 4. november.

Nye medlemmer til trommekorpset

Trommekorpset til NSF Sør-Trøndelag søker etter nye medlemmer. Vi øver i fylkeskontorets lokaler på Solsiden i Trondheim hver tirsdag i skoleåret.