Fylkesstyret

Sammensetning fylkesstyret NSF Sør-Trøndelag 2015-2019

 

Fylkesleder i permisjon t.o.m 31.12.18      

Knut Jørgen H. Rotabakk 

 

 

Fungerende fylkesleder

Kari Værnes Fiske 

 

 

Fungerende Nestelder og arbeidsutvalg (AU)

Kenneth Sandmo Grip

 

 

Fylkesstyremedlem

Ellinor Larsdotter Svisdal

 

 

Fylkesstyremedlem

Mette Skog

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesstyremedlem

Hege Kløften

 

 

Fylkesstyremedlem

Jan Erik Sjølås

 

 

Lokalt fagforum

Toril Hanssen

 

 

Studentrepresentant

Eirik Halset

 

 

Fylkesstyremedlem og arbeidsutvalg (AU)

May Kristin Pedersen

 

 

Varamedlemmer

Ingfrid Gjone Enstad

Tor Egil Ingebrigtsen

Elin Brynhildsen

Tone Ingeborg Schevik

Marie Knoph (studentvara)

 

 

 

Detaljert kontaktinformasjon fylkesstyret

Fylkesstyrets sammensetning i NSF Sør-Trøndelag for perioden 2015 - 2019 med detaljert kontakt informajson.

Fylkeskontorets aktivitetsplan for 2018

Her finner du oversikt over aktitvteter og kurs i NSF Sør-Trøndelag gjennom 2018. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i den oppsatte planen.

Fylkeskontoret NSF Sør-Trøndelag

 

Fylkeskontoret er lokalisert på Solsiden i Trondheim. Du kan ringe oss på telefon 994 02 409, ved skriftlige henvendelser bruk gjerne kontaktskjemaet vårt. Dette er de ansatte ved fylkeskontoret:

 

Protokoll fra fylkesstyremøter

Her kan du lese godkjente protokoller fra de siste fylkesstyremøtene