Lokale faggrupper

NSFs lokale faggrupper i Sør-Trøndelag

Her finner du en oversikt over NSFs lokale faggrupper i Sør-Trøndelag med navn på de respektive lokale ledere/kontaktpersoner for faggruppen