Sykepleierprisene

Sykepleierprisene 2017 er delt ut!

Under fylkesmedlemsmøtet 6. desember ble Ann-Elise Solvang kåret til årets sykepleier 2017 og Alice Rossnes Ødegård årets sykepleierleder 2017. Les mer om prisvinnerne her.

Foreslå årets sykepleier og årets sykepleierleder 2017!

Fra og med 2017 har Fylkesstyret vedtatt at det skal deles ut to sykepleierpriser i Sør-Trøndelag: Årets sykepleier og årets sykepleierleder. Det er nå åpent for å foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. novmember.

Sykepleierprisen 2016 tildelt Anne-Kristine E. Gudmestad

Anne-Kristne E. Gudmestad ble under fylkesmedlemsmøtet i Trondheim 30. november 2016 tildelt Sykepleierprisen 2016 av NSF Sør-Trøndelag. Prisen fikk hun for sitt arbeid som spesialsykepleier i øyesykdommer ved St. Olavs Hospital.

Kandidater til Sykepleierprisen 2016

Sykepleierprisen er ment å hedre medlemmer som profilerer sykepleiefaget på en god måte. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og bidra til anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste.
Ny frist for å foreslå kandidater er satt til 4. november.

Årets sykepleier 2015 i Sør-Trøndelag

Sykepleierprisen er ment å hedre medlemmer som profilerer sykepleiefaget på en god måte. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og bidra til anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste.