Sykepleierprisene

Foreslå årets sykepleier og årets sykepleierleder 2017!

Fra og med 2017 har Fylkesstyret vedtatt at det skal deles ut to sykepleierpriser i Sør-Trøndelag: Årets sykepleier og årets sykepleierleder. Det er nå åpent for å foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. novmember.

Sykepleierprisen 2016 tildelt Anne-Kristine E. Gudmestad

Anne-Kristne E. Gudmestad ble under fylkesmedlemsmøtet i Trondheim 30. november 2016 tildelt Sykepleierprisen 2016 av NSF Sør-Trøndelag. Prisen fikk hun for sitt arbeid som spesialsykepleier i øyesykdommer ved St. Olavs Hospital.

Kandidater til Sykepleierprisen 2016

Sykepleierprisen er ment å hedre medlemmer som profilerer sykepleiefaget på en god måte. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og bidra til anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste.
Ny frist for å foreslå kandidater er satt til 4. november.

Årets sykepleier 2015 i Sør-Trøndelag

Sykepleierprisen er ment å hedre medlemmer som profilerer sykepleiefaget på en god måte. Prisen skal være en motivasjonsfaktor i arbeidet med å fremme sykepleiekvalitet i praksis, og bidra til anerkjennelse for sykepleie som fag og tjeneste.

Sykepleierprisen 2014 tildelt Mette Jo. Røsbjørgen

Mette Jo. Røsbjørgen ble under fylkesmedlemsmøtet i Trondheim 3. desember 2014 tildelt Sykepleierprisen 2014 av NSF Sør-Trøndelag. Prisen fikk hun blant annet fordi hun har klart å omstille sykepleietjenesten ved ortopedisk avdeling til en moderne, faglig sterk og inkluderende arbeidsplass.