Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte og kontaktpersoner i Sør-Trøndelag

Leter du etter din tillitsvalgt?

Stipend til fagkurs for tillitsvalgte i Sør-Trøndelag Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre avsetter hvert år en sum som i budsjettet gis benevnelsen Fagkurs for TV. Fylkesstyret behandler søknadene fra tillitsvalgte i NSF Sør-Trøndelag, og fatter vedtak om tildeling/avslag.