Lokale faggrupper

Oversikt - lokale faggrupper i Telemark

Du trenger ikke være spesialsykepleiere for å være medlem i NSF faggrupper. Medlemskap i faggruppe gir mange fordeler. Sjekk ut på nettsiden hva faggruppen innen det området du arbeider  kan tilby deg.

Birgit Kastet er nyvalgt representant for faggruppene i fylkesstyret

Birgit er nyvalgt representant for faggruppene i fylkesstyret i Telemark. Hun har 30 års erfaring som sykepleier og jobber nå som intensivsykepleier på STHF, intensivavdeling. Hun er generelt opptatt av  arbeidsvilkår og spesielt turnusarbeid for sykepleiere.