Lokale faggrupper

NLAS Telemark inviterer til fagkveld og årsmøte

NLAS Telemark inviterer til fagkveld på NSF fylkeskontor, Lundegata 4c, 3724 Skien 6. Mars kl 16. 
Tema er EKG tolkning av kardiologi sykepleier Silje Eilertsen.
Etter fagkvelder blir det årsmøte fra kl 17-18.30

Gratis for NLAS medlemmer
100 kr for ikke-medlemmer (Gratis ved innmelding)

Vel møtt:)

 

Birgit Kastet er nyvalgt faggruppeleder

Birgit er nyvalgt faggruppeleder i fylkesstyreti Telemark. Hun har 30 års erfaring som sykepleier og jobber nå som intensivsykepleier på STHF, intensivavdeling. Hun er generellt opptatt av sykepleiereres arbeidsvilkår og spesiellt turnusarbeid.

Oversikt - lokale faggrupper i Telemark

Du trenger ikke være spesialsykepleiere for å være medlem i NSF faggrupper. Medlemskap i faggruppe gir mange fordeler. Sjekk ut på nettsiden hva faggruppen innen det området du arbeider  kan tilby deg.

Sykdomsrelatert underernæring og kreftpasienter

Invitasjon til faglig møte om sykdomsrelatert underernæring. Vi tar utgangspunkt i kreftpasienter, men kunnskapen er anvendelig uavhengig av diagnose. 

Benytt sjansen til faglig oppdatering og kollegialt møte på Sykepleiernes hus i Skien.
 
For mer informasjon, se vedlagte plakat.
Møtet er gratis for NSF medlemmer, annet helsepersonell kr 100,-  
NB Kort påmeldingsfrist !

Hvordan kan økt kunnskap bedre triage?

Fagkveld for akuttsykepleiere 13. juni på fylkeskontoret

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) arrangerer fagkveld for både NLAS medlemmer og ikke-medlemmer. Foreleser er spesialsykepleier Eirik Halsør.

Sted: NSFs lokaler i Skien, adr: lundegata 4c
Tid: 13. juni kl 18.30 til 21.00.

Påmelding: Send mail til nlasvestfoldogtelemark@gmail.com

 

Syk av pleie?

Forum for kreftsykepleierne inviterer til medlemsmøte 20.september kl. 18.-20.00.

Tema: Syk av pleie, ved psykolog Per Isdal 

Sted: Konferansesenteret STHF, Skien.

MINDFULNESSKURS med Thomas Thorvaldsen fra Klar Kommunikasjon

I anledning Jordmordagen (5. mai) arrangerer Jordmorforbundet NSF Telemark i samarbeid med Klar Kommunikasjon kurs i Mindfulness til redusert pris. Selve kurset er lørdag 6.mai på Fylkeskontoret til NSF i Skien.  Dette arrangementet er åpent for alle med interesse, det
være seg kolleger, venner eller partnere. Prisen er 650 kr inkl.lunsj og kursmateriell. (Ordinær pris 950kr)

Påmelding direkte til Klar Kommunikasjon, merk påmeldingen "Hanne" for redusert pris.

Les mer info om kurset og påmelding i vedlegget!Fagmøte i regi NSF Forum for kreftsykepleie

Tilbake til fremtiden...en faglig bekymringsmelding!

Tema er sykepleiernes kliniske kompetanse – hva forventes, av hvem og klarer vi å utøve rollen?

Innledere er spes.sykepleier og lege fra palliativt team som har bred kontakt med sykepleiere i hele fylket. Og vi regner med diskusjon og innspill fra salen.

Sted: Konferansesenteret ved STHF, Skien
Tid: 11. april kl. 18.00

Bindende påmelding innen 6. april

 

 

NLAS Fagkveld - Ketoacidose

Faggruppen for akuttsykepleiere i Telemark og Vestfold arrangerer fagkveld 17. mars kl. 19 i NSF sine lokaler i Skien/Tønsberg.

Ansvarlig for kveldens tema er Melita Kosjerina

Gratis for NLAS medlemmer, ikke medlem 100;-

NLAS Fagkveld - Hypotermi

Faggruppen for akuttsykepleiere i Telemark og Vestfold arrangerer fagkveld 8. desember kl. 18 i NSF sine lokaler i Tønsberg, STorgaten 35. Videoverføring til fylkeskontoret i Skien for medlemmer fra Telemark.

Ansvarlig for kveldens tema er Einar Fossli. anestesisykepleier i Norsk Luftambulanse.

Gratis for NLAS medlemmer, ikke medlem 100;-

Fagkveld: Se det - stopp det

Faggruppen for akuttsykepleiere i Telemark og Vestfold arrangerer fagkveld på fylkeskontoret i Skien mandag 23. november kl. 18.30.

Tema: Vold mot barn. Se det - stopp det.

Foreleserer: Politioverbetjent Atle Beg SFS/Kripos og Lege Yosef Abdilamir STHF Barneavdelingen

NSFs faggruppe Forum for kreftsykepleie inviterer til foredrag 27. oktober

Avansert palliasjon

.....best når det gjelder.....

Foredrag ved overlege Ronny Dalene og kreftsykepleier Torunn Haugstøl, palliativ team STHF.

Sted: Ibsenhuset - møterom Anitra
Tid: 27. oktober kl. 16.30 til 19.30

FSU konferanse 2015

FSU er NSF `s faggruppe av urologiske sykepleiere. Målgruppen for konferansen er hovedsakelig sykepleiere og hjelpepleiere som arbeider med urologi og gynekologi.

Konferansen er allerede annonsert i deres fag- tidsskrift og under kurstilbud på hjemmesiden til FSU.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2367372/10520

Faggruppen ønsker spesielt å nå ut til hjemmesykepleien i kommunen

Årets helsesøster i Telemark 2014

Prisen ble delt ut på lokalgruppen sitt årsmøte 3. mars i år  

"Emilie er uten tvil en helsesøster som over mange år har bidratt til en positiv utvikling av helsesøster profesjonen. Emilie har de siste årene vært avdelingen plasstillitsvalgt, hun er veileder for helsesøsterstudenter og stiller i år som kandidat til vervet som hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund. Hun markerer seg i diskusjoner som omhandler fagutvikling, og hun jobber nå frem en egen kompetanseplan for avdelingen."

Emilie har en faglig autoritet og hun er godt likt blant sine kollegaer, sine brukere og sine samarbeidspartnere. Hun har sitt daglige virke på helsestasjonen 0-5 år, og jobber i tillegg med småbarnsforeldre som er tilknyttet Nome statlige mottak.

Emilie besitter stor faglig kompetanse, hun er den kollegaen som alltid er oppdatert på fag og bruker sine faglige argumenter i enhver diskusjon. Hun klarer å omsette tung teori og forskningsbasert kunnskap, i sitt møte med brukerne på helsestasjonen"

NSF Telemark gratulerer helsesøster Emilie Sandsodden med prisen!

Nyvalgt fylkesstyrerepresentant fra faggruppene

Siw Øfstegaard Heimdal ble nyvalgt fylkesstyrerepresentant fra fagruppene.

Ny faggruppe for akuttsykepleiere

Telemark og Vestfold har sammen etablert lokal faggruppe for akuttsykepleiere.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1295166/Etablering-av-ny-lokal-faggruppe-for-akuttsykepleiere

Lokale faggrupper i Telemark

Du trenger ikke være spesialsykepleiere for å være medlem i NSF faggrupper. Medlemskap i faggruppe gir mange fordeler. Sjekk ut på nettsiden hva faggruppen innen det området du arbeider  kan tilby deg.

Felles representant for faggrupper valgt

På møtet 7. februar ble Helga Sogn Plassen valgt til å represntere faggruppene i fylkesstyret.

På møtet var det blant annet gjennomgang av Landsmøtevedtak som har betydning for faggruppene og informasjon om aktiviteter i 2012. Referatet ligger som vedlegg på denne siden.

NSF faggruppe for psykisk helse og rus

Nå har faggruppa for sykepleiere innen psykisk helse også blitt faggruppe for sykepleiere i rusomsorg. Psykisk helse og rus er ofte relatert til hverandre og sykepleierne står ofte i felles utfordringer. Derfor ønsker faggruppa å favne begge fagfelt.

NSF faggruppe for sykepleiere i Geriatri og Demens NSF/FGD

Logo NSFs faggruppe sykepleiere i geriatri og demens (320 x 240)

NSF faggruppe for sykepleiere i Geriatri og Demens har ca 65 medlemmer i Telemark.
Lokallagsleder er Anne Lise Svanlund

Les mer om faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens

Årsmøte 2012 arrangeres i Porsgrunn 29/3-2012 Sted: Borgehagen bo og behandlingssenter

Lokallag for NSF ledere NSFLSL

Sykepleieledere.gif (180 bredde)

I 2011 ble det etablert lokallag for sykelpeier-ledere. NSF Telemark håper at denne gruppen kan bidra til et ledernettverk som vil styrke sykepleiere i lederposisjoner.Mer informasjon om NSF LSL

 14. mars 2012: Årsmøte på STHF (konferansesenteret) se vedlegg

NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere LOS

Operasjonssykepleiere.gif (Kampanje 230)

Leder av lokal faggruppe for operasjonssykepleiere i Telemark er Tone Bratteklev. Faggruppen har 62 medlemmer. Mer informasjon om faggruppen på NSF LOS nettside

NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere

Logo NSFLIS Telemark.png (160 x 120)

Leder i NSF Landsgruppe av intensivsykepleiere i Telemark er Kari Helga Øygarden

Årsmelding 2009 for NSFLIS - se vedlegg

Les mer om faggruppen for intensivsykepleiere