Sykepleierprisene

7 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris 2018

Det er kommet inn 7 nominerte og svært gode kanidater til Sykepleierprisen 2018.

Kunngjøringen av årets vinner skjer på fagkonferansen 14.mai, Ibsenhuset i Skien.

5 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris

Det er i år 5 nominerte til årets Sykepleierpris:

 1. Lydia Vøllestad, seksjonsleder STHF
 2. Mari Anne Bjerva, jordmor STHF
 3. Rigmor Avseth, spesialsykepleier STHF
 4. Aslaug Vassbotn, fagutviklingssykpleier/studentkontakt, Betanien Hospital
 5. Elin Bredsand, kreftkoordinator Bamble kommune.

SYKEPLEIERPRISEN 2016

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse og være en motivasjonsfaktor. Sykepleiere, ledere, forskere eller en gruppe av sykepleiere kan nomineres.

 

Vinner av Sykepleierprisen 2015

Vinner av årets sykepleierpris 2015 ble sykepleier Jorunn Holte.

Jorunn arbeider i Bamble kommune og har i en årrekke vært pådriver for god og fremtidsrettet sykepleie til pasientene og er en kunnskapskilde og inspirasjonskilde for andre sykepleiere i kommunen.

 NSF Telemark gratulerer årets vinner.

Sykepleierprisen 2015

Følgende kandidater er nominert til sykepleierprisen 2015

 • Birgitte Lindgren, leder på Porsgrunn legevakt
 • Hjemmetjenesten Eidanger, hjemmetjenesten Stridsklev - Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester v/ Monica Hem, Monica Johnskås og Marit Skråstad
 • Lisbeth Østby, teamansvarlig sykepleier, øyeblikkelig hjelp avdeling, Skien kommune
 • Sigrid Skarholt, kreftkoordinator, Skien kommune
 • Jorunn Holth, diabetessykepleier, Legevakten og helsestasjon for voksne, Bamble kommune
 • Anne Jorunn Berget, teamleder, STHF, Notodden, dialyseavdelingen
 • Line Kristiansen, fagsykepleier, STHF, Medisnsk klinikk, medisin 3
 • Nina Jenny Walberg Pettersen, avdelingsleder, STHF, Notodden, akuttmottak og overvåkning/intensivavdelingen
 • Veslemøy Gjuv, virksomhetsleder, Haugmotun omsorgshjem, Notodden kommune.

Vinner av prisen gjøres kjent på fagkonferansen i Ibsenhuset 12. mai.

Mer om sykepleierprisene

Hvorfor sykepleierpriser?

Hensikten med prisene er å motivere, inspirere og å verdsette kollegaer som gjør en fin jobb.  Vi tror at fokus på gode eksempler, god praksis og positive erfaringer er med på å dyrke fra mer av det samme. Det vil også bidra til en anerkjennelse og stolthet som arbeidsmiljøet, prisvinnerne og forslagsstillerne vil oppleve som positivt.

SYKEPLEIERPRISEN 2018 Telemark

Både sykepleiere, ledere, fagutviklingssykepleiere eller grupper av sykepleiere kan nomineres til Sykepleierprisen 2018.

Nominer vedkommende innen 2.april 2018.

Sigrid Skarholt er vinner av sykepleierprisen 2017

Fylkesstyret har vedtatt at vinneren av sykepleierprisen 2017 er Sigrid Skarholt. Hun jobber som kreftkoordinator i Skien kommune.

NSF Telemark gratulerer så mye:-)

Begrunnelsen kan du lese ved å klikke deg videre! 

 

Elin Bredsand fikk sykepleierprisen 2016

Fylkesstyret har vedtatt at årets sykepleierpris tildeles Elin Bredsand, som arbeider som kreftkoordinator i Bamble kommune. Prisen ble utdelt på den internasjonale sykepleierdagen 12. mai i Ibsenhuset.

SYKEPLEIERPRISEN 2015

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleierkompetanse. Prisen deles ut til en sykepleier, leder, forsker eller gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleierfaget.

Nominerte til sykepleierprisen 2014

NSF Telemark har mottatt følgende 7 kandidater til årets pris:

 • Kari Roko Tveiten, enhetsleder, Seljord disriktpsykiatriske senter STHF
 • Irene Kaspersen, enhetsleder, hjemmesykepleien Gulset 1, Skien kommune
 • Martin Ytreland, enhetsleder, Sauherad bygdeheim
 • Unni Aas, enhetsleder, Dagkirurgen Porsgrunn STHF
 • Jorunn Holth, sykepleier, Bamble legevakt
 • Anne Karin Vad, pasientkoordinator/spesialsykepleier, nyrepoliklinikken, STHF
 • Sigrid Christie, enhetsleder, bemanningssenteret STHF

Prisvinneren offentliggjøres på fagkonferansen 12. mai i Ibsenhuset i Skien