Sykepleierprisene

7 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris 2018

Det er kommet inn 7 nominerte og svært gode kanidater til Sykepleierprisen 2018.

Kunngjøringen av årets vinner skjer på fagkonferansen 14.mai, Ibsenhuset i Skien.

SYKEPLEIERPRISEN 2018 Telemark

Både sykepleiere, ledere, fagutviklingssykepleiere eller grupper av sykepleiere kan nomineres til Sykepleierprisen 2018.

Nominer vedkommende innen 2.april 2018.

12 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris 2017

Det er i år kommet inn 12 nominerte og svært gode kanidater til årets Sykepleierpris 2017.

Kunngjøringen av årets vinner skjer på fagkonferansen 12.mai, Ibsenhuset i Skien.

5 nominerte sykepleiere til årets Sykepleierpris

Det er i år 5 nominerte til årets Sykepleierpris:

 1. Lydia Vøllestad, seksjonsleder STHF
 2. Mari Anne Bjerva, jordmor STHF
 3. Rigmor Avseth, spesialsykepleier STHF
 4. Aslaug Vassbotn, fagutviklingssykpleier/studentkontakt, Betanien Hospital
 5. Elin Bredsand, kreftkoordinator Bamble kommune.

SYKEPLEIERPRISEN 2016

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse og være en motivasjonsfaktor. Sykepleiere, ledere, forskere eller en gruppe av sykepleiere kan nomineres.

 

Vinner av Sykepleierprisen 2015

Vinner av årets sykepleierpris 2015 ble sykepleier Jorunn Holte.

Jorunn arbeider i Bamble kommune og har i en årrekke vært pådriver for god og fremtidsrettet sykepleie til pasientene og er en kunnskapskilde og inspirasjonskilde for andre sykepleiere i kommunen.

 NSF Telemark gratulerer årets vinner.

Sykepleierprisen 2015

Følgende kandidater er nominert til sykepleierprisen 2015

 • Birgitte Lindgren, leder på Porsgrunn legevakt
 • Hjemmetjenesten Eidanger, hjemmetjenesten Stridsklev - Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester v/ Monica Hem, Monica Johnskås og Marit Skråstad
 • Lisbeth Østby, teamansvarlig sykepleier, øyeblikkelig hjelp avdeling, Skien kommune
 • Sigrid Skarholt, kreftkoordinator, Skien kommune
 • Jorunn Holth, diabetessykepleier, Legevakten og helsestasjon for voksne, Bamble kommune
 • Anne Jorunn Berget, teamleder, STHF, Notodden, dialyseavdelingen
 • Line Kristiansen, fagsykepleier, STHF, Medisnsk klinikk, medisin 3
 • Nina Jenny Walberg Pettersen, avdelingsleder, STHF, Notodden, akuttmottak og overvåkning/intensivavdelingen
 • Veslemøy Gjuv, virksomhetsleder, Haugmotun omsorgshjem, Notodden kommune.

Vinner av prisen gjøres kjent på fagkonferansen i Ibsenhuset 12. mai.

SYKEPLEIERPRISEN 2014

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleiekompetanse.

Prisen deles ut til en sykepleier, leder, forsker eller gruppe av sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliteten i sykepleiefaget.

Nominerte til årets priser 2013

Fristen for å nominere til årets Sykepleier- og Lederpris gikk ut 2.april.
Vi har mottatt følgende forslag på nominerte:

Sykepleierprisen
1.       Harriet Evensen og Bjørg Hafredal, sykepleiere ortopedisk avdeling, STHF

2.       Hege Torunn Hvalen, øyesykepleier,  Betanien Hospital

3.       Cathrine Rossvang, sykepleier, Skien sykehjem

Lederprisen

1.       Kristin Berre, enhetsleder intensivenheten, STHF

2.       Anlaug Botnen, seksjonsleder medisinsk klinikk, STHF

Prisvinnerne offentliggjøres på fagkonferansen 13.mai, Ibsenhuset Skien.

Sykepleierprisen 2013

Sykepleierprisen 2013 skal fremme anerkjennelse for sykepleierkompetanse.

Har DU en kollega som du mener bør få annerkjennelse for sin faglighet? Nominer vedkommende til årets sykepleierpris.

Frist for innsending er 2.april 2013.

Mer om sykepleierprisene

Hvorfor sykepleierpriser?

Hensikten med prisene er å motivere, inspirere og å verdsette kollegaer som gjør en fin jobb.  Vi tror at fokus på gode eksempler, god praksis og positive erfaringer er med på å dyrke fra mer av det samme. Det vil også bidra til en anerkjennelse og stolthet som arbeidsmiljøet, prisvinnerne og forslagsstillerne vil oppleve som positivt.

SYKEPLEIERPRISEN 2014

Sykepleierprisen skal fremme anerkjennelse for sykepleierkompetanse.

Prisen deles ut til en sykepleier, leder, forsker eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å utvikle kvaliuteten i sykepleierfaget.

 

Ærespris tildelt førsteamanuensis Sigrun Hvalvik, Høgskolen i Telemark

Før første gang delte NSF Telemark ut en ærespris i anledning jubileumsåret på fagkonferansen 11.mai. Den personen som muligens kjenner aller best til Bergliot Larssons liv og historie er  1. amanuensis ved Høgskolen i Telemark Sigrunn Hvalvik. Hennes dr. gradsarbeid  hadde tittelen: ”Bergljot Larsson og den moderne sykepleien”.

Sykepleierprisene 2012

Vinner av Sykepleierprisen  ble fagutviklingssykepleier Kristin Abrahamsen, STHF. Vinner av lederprisen  ble teamleder Anne-Kristin H. Erikstein, Rehabiliteringssenteret AiR. Prisene ble utdelt 11.mai. NSF Telemark Gratulerer.

Tidligere prisvinnere

Sykepleierprisen ble første gang delt ut i 1999. Fra 2008 har også sykepleierlederprisen blitt delt ut.

Sykepleierprisene 2011

På den internasjonale sykepleierdagen, 12.mai, ble verdige vinnere av sykepleierprisene 2011 hedret.