Tillitsvalgte

Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier

 

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering. De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse. Vernepleiere og sykepleiere er ikke substitutter, de kan ikke erstatte hverandre. Derimot er de komplementære og kan tilsammen utgjøre et godt tverrfaglig team. Begge utdanningene er treårige bachelorgrader.

Retningslinjer økonomi for hovedtillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Reviderte retningslinjer for økonomi, fagkursstøtte og telefongodtgjøring.

 

Saksbehandling for tillitsvalgte i medlemssaker Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Når medlemmer henvender seg til deg som tillitsvalgt, kan verktøyet "Saksbehandling- tips til fremgangsmåte" være til stor hjelp.

LØNNSSTATISTIKK for Telemark

NSF Telemark har utarbeidet lønnsstatistikk for virksomhetene i vårt fylke flere år.

Revidert veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

 Helsedirektoratet har revidert veilederen «Mestring, samhørighet og håp» beskriver hva som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved alvorlige hendelser.

 

Fagkursstøtte for tillitsvalgte, fylkesstyret og lokale faggruppeledere

Vedtak om økonomisk støtte til fagkurs for hovedtillitsvalgte, landsmøtesak 6/2001 og for tillitsvalgte, landsmøtesak 12/2007. På landsmøte 2015 ble ordningen utvidet til også å gjelde fylkesstyret og lokale faggruppeledere.

HTV konferansen 1.februar Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Foiler - Kommunereformen ved spesialrådgiver Hanne Winberg, KS.

Fylkesstyret 2011-2015

før Ipad.JPG (Kampanje 206)
Fra fylkesstyremøte 15. februar 2012

 

Norsk senter for seniorutvikling

Norsk senter for seniorutvikling  er lokalisert i Vestfold. De tilbyr mange flotte kurs for folk i aldersgruppen 55+. 

Tillitsvalgt i NSF - noe for deg?

Er du opptatt av fag og arbeidsforhold? Ønsker du å være informert og påvirke hvordan arbeidssituasjonen din skal være? Ønsker du å utvikle egen systemforståelse, kompetanse og erfaring?