Tillitsvalgte

Retningslinjer økonomi for hovedtillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Reviderte retningslinjer for økonomi, fagkursstøtte og telefongodtgjøring.

 

Saksbehandling for tillitsvalgte i medlemssaker Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Når medlemmer henvender seg til deg som tillitsvalgt, kan verktøyet "Saksbehandling- tips til fremgangsmåte" være til stor hjelp.

LØNNSSTATISTIKK for Telemark

NSF Telemark har utarbeidet lønnsstatistikk for virksomhetene i vårt fylke flere år.

Revidert veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

 Helsedirektoratet har revidert veilederen «Mestring, samhørighet og håp» beskriver hva som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved alvorlige hendelser.

 

Fagkursstøtte for tillitsvalgte, fylkesstyret og lokale faggruppeledere

Vedtak om økonomisk støtte til fagkurs for hovedtillitsvalgte, landsmøtesak 6/2001 og for tillitsvalgte, landsmøtesak 12/2007. På landsmøte 2015 ble ordningen utvidet til også å gjelde fylkesstyret og lokale faggruppeledere.

HTV konferansen 1.februar Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Foiler - Kommunereformen ved spesialrådgiver Hanne Winberg, KS.

Fylkesstyret 2011-2015

før Ipad.JPG (Kampanje 206)
Fra fylkesstyremøte 15. februar 2012

 

Norsk senter for seniorutvikling

Norsk senter for seniorutvikling  er lokalisert i Vestfold. De tilbyr mange flotte kurs for folk i aldersgruppen 55+. 

Tillitsvalgt i NSF - noe for deg?

Er du opptatt av fag og arbeidsforhold? Ønsker du å være informert og påvirke hvordan arbeidssituasjonen din skal være? Ønsker du å utvikle egen systemforståelse, kompetanse og erfaring?