Tillitsvalgte

Retningslinjer økonomi for hovedtillitsvalgte Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Reviderte retningslinjer for økonomi, fagkursstøtte og telefongodtgjøring.

 

Foiler fra tillitsvalgtkonferansen 20-22 mai Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Her finner dere foilene fra de fleste foredragene på konferansen. Nå også yrkesskade.

Hovedavtale veileder Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune, og Akademikerne kommune har i felleskap laget

dette heftet som en veileder til hvordan vi mener de mest sentrale bestemmelsene kan,

og i noen tilfeller skal, forstås.

Nyvalgt HTV ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Anne Kathrine N. Malme er valgt til HTV ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) frem til mars 2021  Anne Kathrine har frem til nå vært HTV ved Høgskolen i Telemark.  Anne Kathrine ble oppnevnt av fylkesstyret i Telemark, da det kun var en kandidat til vervet.

NSF Telemark gratulerer!

Hva er forskjellen på sykepleier og vernepleier

 

Både sykepleiere og vernepleiere er autorisert helsepersonell med en definert medisinsk kompetanse, blant annet i medikamenthåndtering. De er likestilt som helsepersonell i helsepersonelloven og må forholde seg til bestemmelsene i forskrift om legemiddelhåndtering. Likevel har de to yrkesgruppene svært ulik kompetanse. Vernepleiere og sykepleiere er ikke substitutter, de kan ikke erstatte hverandre. Derimot er de komplementære og kan tilsammen utgjøre et godt tverrfaglig team. Begge utdanningene er treårige bachelorgrader.

Saksbehandling for tillitsvalgte i medlemssaker Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Når medlemmer henvender seg til deg som tillitsvalgt, kan verktøyet "Saksbehandling- tips til fremgangsmåte" være til stor hjelp.