Aktuelle saker

Fagkveld om kreft

Hold av kvelden!

Lederkonferanse

NSF Troms har den glede å invitere sykepleierledere til lederkonferanse i samarbeid med NSF Finnmark

Spre glede

Tenk at det finnes en egen dag for glede

 

 

Gratulere med dagen til alle kvinner

Den internasjonale kvinnedagen har fortsatt sin berettigelse.

Undersøkelse for å kartlegge sammenhenger mellom arbeidstid, søvn og helseplager

Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI, er i gang med en undersøkelse for å kartlegge sammenhenger mellom arbeidstid, søvn og helseplager. Sykepleiere over hele landet er invitert til å delta. NSF ønsker å bidra til at så mange som mulig av de inviterte slutter opp om denne undersøkelsen da innsatsen vil være avgjørende for å skaffe mer kunnskap om dette viktige temaet.

TIFF-tips til sykepleiere

Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) står for døren.

Vi vet at mange sykepleiere er glade i film, og har fått foretakstillitsvalgt og TIFF-entusiast Mai-Britt Martinsen til å dele noen tips om årets festival med oss. 

Fagnytt i nord nr 2. - mai 2015

Et nytt nummer av "Fagnytt i nord" er publisert.

Fagnytt i Nord - mars 2015

Her finner du elektronisk utgave av :"Fagnytt i Nord" som utgis av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Senter for omsorgsforskning Nord-Norge

Fagnytt i Nord

Her finner du elektronisk utgave av :"Fagnytt i Nord" som utgis av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Senter for omsorgsforskning Nord-Norge

 

Ledekonferanse og lokal fagpolitisk konferanse 2.-3.desember 2014

Vedlagt finner dere presentasjonene fra de ulike innlederne på konferansen 2.-3.desember 2014