Fylkesstyret

Ny faggrupperepresentant

Monika Bakke er nyvalgt faggrupperepresentant i fylkesstyret

Fylkesstyret for NSF Troms 2015 - 2019

Det nye fylkesstyret ble valgt på NSF Troms' fylkesmøte 24. - 25. mars 2015. Studentrepresentant og faggrupperepresentant gjøres årlig i egne valg.

 

Fylkesstyret NSF Troms 2011 - 2015

Fylkesmøtet i NSF Troms 28. - 29. mars 2011 valgte nytt fylkesstyre for perioden 2011 - 2015.