Tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i kommunene i Troms

Her er oversikt over kommunene og hvem som er hovedtillitsvalgt (HTV).

 

Hovedtillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Her er oversikt over hovedtillitsvalgte (HTV) og foretakstillitsvalgt (FTV) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i statlig område

Her er oversikt over hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte i statlige tariffområder.

Kontaktinformasjon (e-postadresse) ligger som lenke i navnene.

 

 

Hovedtillitsvalgte i andre virksomheter

Her er oversikt over andre bedrifter og registrerte tillitsvalgte.